Č. p. 14

noho o historii této usedlosti nevíme. Dnes už původní zemědělská usedlost neexistuje a přibližně na jejím místě je zcela nový dům. Jediná zpráva z libocké kroniky říká: První činnost požární zahájili [libočtí dobrovolní hasiči] dne 26. srpna 1874 při požáru obilního stohu p. Václavu Novákovi z č.p. 14 náležející.... [42b] Bohužel  později, v roce 1887, při velkem libockém požáru, jehož ohnisko bylo v č.p. 13, hopodářství zcela vyhořelo.

V kronice [125] zjišťujeme že v roce 1767 byl hospodářem Josef Bubník, chalupník. Podle matrik v roce 1798 asi jeho syn Jan Bubník, sedlák. V roce 1814 se přiženil Josef Kačaba, domkář  (měl za ženu Magdalenu Bubníkovou). Již v roce 1815 je uváděn v matrikách Jan Šesták, chalupník, před rokem 1868 František Novák, rolník, v roce 1868 Václav Novák, rolník. V roce 1892 Kašík Čeněk, kolář, 1897 Pácal Jan, dozorce libockého rybníka. Rok 1899 Pruša Emanuel, řetězokovář a 1902 Antonín Řehák mistr bednářský. Podle kroniky byl potom majitelem František Písecký z Košíř a v roce 1921 podle policejních seznamů  Rudolf Kaiser.       

 

Je pozoruhodné, jak často se zde objevuje příjmení Kubr u manželek hospodářů: manželka Jana Bubníka - Kateřina Kubrová z Ruzyně;  manželka Jana Šestáka - Anna, dcera Josefa Kubra z č.12; a manželka Václava Nováka byla Marie Kubrová, dcera Jana Kubra z Chabů č.2 a Kateřiny rozené Kubrové z Liboce (!)

 
 
          
Pro srovnání zleva: katastr 1840, dnešek a společná projekce ukazující celkovou proměnu  z tehdejší hospodářdské usedlosti na moderní obytný dům.
 

V místě toho zadního domu (na snímku pod věží kostela) stávala usedlost č.p. 14.

 
13.2.1798 byla v  Liboci č.14 pokřtěna Anna; otec Jan Bubnik, sedlák; matka Kateřina rozená Kubrová z Ruzyně

11.10.1814 se v  Liboci č.14 narodila Kateřina; otec Josef Kačaba, domkář z Liboce; matka Magdalena rozená Bubniková z Liboce N.14

??.1.1815 se v  Liboci č.14 narodil František; otec Jan Šesták, chalupník z Liboce; matka Anna rozená Kubrová z N. 12  
16.4.1819 se v Liboci č. 14 narodila Anna, otec Jan Šesták, chalupník z Liboce; matka Anna dcera Josefa Kubra sedláka z Liboce a Kateřiny rozené Pochmanové z Vokovic
6.4.1821 se v  Liboci č.14 narodil Josef; otec Jan Šesták, chalupník z Liboce; matka Anna dcera Josefa Kubra, sedláka a matky Kateřiny rozené Pochmanové z Vokovic
 
12.2.1868 se v  Liboci č.14 narodil mrtvý chlapec; otec Václav Novák rolník z Dolní Liboce č.d. 14, manž. syn Františka Nováka, rolníka z Dolní Liboce č.d.14; matka Marie Novíková dcera Jana Kubra z Chabů č.d.2
15.7.1870 se v  Liboci č.14 narodil opět mrtvý chlapec; otec Václav Novák rolník z Dolní Liboce č.d. 14, manž. syn Františka Nováka, rolníka z Dolní Liboce č.d.14; matka Marie Novíková dcera Jana Kubra z Chabů č.d.2
11.12.1892 se v  Liboci č.14 narodila Alžběta; otec Čeněk Kašík kolář v Dolní Liboci č.14; matka Simonová Rozálie
28.5.1892 se v  Liboci č.14 narodila Božena, otec Pácal Jan, dozorce rybníku v Dolní Liboci č. 14; matka Josefa roz. Jandusová 
23.6.1899 se  v  Liboci č.14 narodil František; otec Emanuel Pruša kovář řetězů v Dolní Liboci č. 14; matka Marie roz. Novotná
26.11.1903 se  v  Liboci č.14 narodil Vlastimil; otec Antonín Řehák, mistr bednářský v Dolní Liboci č. 14; matka Terezie roz. Šmejkalová