Č. p. 15

edaleko, od  dnes již zaniklých statků s č.p. 17 a 14 a zachovalého statku s č.p. 18, stojí v Rybničné ulici usedlost s č.p. 15. Vzpomeňme na její majitelé a obyvatele podle historických záznamů: V matrikách narozených jsem objevil záznam z roku 1796 kde je uveden v č.p. 15 Jan Svoboda, řezník. V roce 1826 zde žíl další řezník Josef Kačaba. Před rokem 1854 František Kubr, domkář, v  roce 1854 zde žil Josef Čihák, tovaryš zednický, který měl za ženu dceru Františka Kubra Alžbětu. V roce 1863 zde přebýval Jan Chlupatý, zednický tovaryš, v roce 1897 Josef Lyžan, tesař a v roce 1908 Antonín Tůma, řezník. Podle kroniky zde před 1. sv. válkou bydlel Jíří Vaindl, skalník (lamač kamene) a podle policejního seznamu v roce 1921 Evžen Pokorný
 

 
 
29.1.1796 se v Liboci č.15 narodil František; otec Jan Svoboda, řezník; matka Barbora, dcera Josefa Součka z Ruzyně.
16.6.1826 se v Liboci č.15 narodila Marie, otec? matka Barbora Kačabová dcera Josefa Kačaby mistra řeznického z Liboce N.C. 15 a matky Magdaleny rozené Lubnikové.
 

24.1.1854 se v Liboci č.15 narodil Václav; otec Čihák Josef, tovaryš zednický, matka: Kubrová Alžběta dcera Františka Kubra domkáře z Liboce č.d. 15

 

5.4.1863 se v Liboci č.15 narodilo mrtvé dítě; otec Jan Chlupatý zednický tovaryš; matka Rozálie, dcera Tomáše Švába, zedníka z Liboce č. 6

29.8.1897 se v Liboci č.15 narodil Josef; otec Lyžan Josef tesař, matka Marie rozená Filipová

5.3.1908 se v Liboci č.15 narodil Ferdinand; otec Antonín Tůma, řezník Matka Anna rozená Tišlerová.