Č. p. 16

nes již dávno zaniklý domek stával v sousedství Šestákova statku č.p. 18 a Holečkova statku č. p. 17. Stavby s č.p. 16 a 17 musely ustoupit nové výstavbě, která zde po roce 1989 stále probíhá. Jako jediný vše "přežil" statek  č.p.18.

Podle matrik narozených jsem se snažil zrekonstruovat, kdo žil v domku s č.p. 16:

Rok 1794 Jan Šesták, domkář , kterému  zde porodila Eva rodem Myslivečková   *6.12.1794 Annu . Jan Šesták asi zemřel (nenalezeno), protože v roce 1796 Josefu Podhorskému, zedníkovi , porodila *6.12.1796 Mariannu .

Rok 1804 Martin Průša, zedník, kterému Božena rodem Nepomucká porodila  *7.2.1804 Františka.

Rok 1819 Josef Vojíř, domkář, kterému Marie rodem Podhorská porodila  *3.3.1819 Jana .

Rok 1837 Jan Weis, mistr truhlářský. Rodina truhlářů Weisových zde žila až do roku 1877. Jan Weis měl za ženu Marii, dceru Jana Šestáka, chalupníka z nedaleké usedlosti č.p.14. Spolu měli tyto potomky: Václav * 29.9.1837Kateřina *1.10.1839, Josef *10.9.1841, Jan * 12.8.1843, Antonín * 21.7.1845, František * 4.1.1848, Marie * 9.1.1850, Karel * 23.10.1851 a Marie * 28.6.1854

Roku 1861 zde začíná působit Janův syn Václav (*29.9.1837), rovněř truhlářský mistr, který se oženil s Marií Lebedovou, dcerou po zemřelém Vojtěchu Lebedovi, libockém učiteli. Spolu měli  dceru Annu *2.1.1861 . Václav však záhy umírá [†18.10.1861 na tuberkulozu ve věku 24 let]  a s vdovou Marií, rozenou Lebedovou, se oženil jeho mladší bratr Josef (* 10.9.1841), rovněž mistr truhlářský.

V roce 1862 v č.p. 16 působil  Václav Halík, řezník a dne 19.10.1866 se zde narodilo mrtvé dítě Janu Lauferovi pražskému měšťanovi a mistru tesařskému. Byl synem Jana Laufra, c.k. klíčníka v Praze  na hradě královském; matka nebohého dítěte byla Anna rozená Frischová. Také zde bydlela od roku 1868  rodina Václava Lebedy, zámečníka, bratra Marie Weisové rozené Lebedové. Jeho žena byla Anna rozená Kubrová z Ruzyně č, 14.  Zde se jim narodily tyto děti Eleonora *25.2.1868, Ladislav *18.12.1869 a Růžena *29.8.1871 .

Ale vraťme se k rodině Josefa Weise a jeho ženy Marie roz. Lebedové vdově po zesnulém Václavu Weisovi. Jim se zde narodila tato dítka: Barbora *1.10.1864 zemřela na psotník †2.11.1864, dvojčata Václav a Josef *17.10.1865, Václav zemřel na úbytě †12.8.1866. Poslední z rodu Weis se zde narodil Jan *25.10.1872. Po tomto datu se v matrikách narozených jméno Weis v Dolní Liboci neobjevuje.

Od roku 1877 zde na dlouhou dobu žije rodina Zvoníčkových. První se zde narodila Růžena * 12.2.1877; otec Zvoníček Antonín, tesař, syn Václava Zvoníčka, domkáře z Řep č.37 a Kateřiny rozené Váňové z Lipence; matka Kateřina, dcera Josefa Kučery, rolníka z Dolní Liboce č. 36. A zde jsou jejich další potomci: Antonín * 12.3.1881, Jaroslav *6.11.1883, Anna *10.1.1886 - †11.8.1887, Anna *21.12.1887, Václav *1.3.1890 -†11.5.1892, František *20.11.1891-†8.12.1891, Jan *27.12.1892, Kateřina *16.3.1895, Eleonora *31.1.1897 a Josef * 1.5.1899 - †18.5.1899. 7.2.1897 se Růžena Zvoníčková v Liboci provdala za Josefa Hlaváče, truhláře. V č.p.16 se jim narodil Josef *30.5.1898 -†4.8.1898 a dcery Antonie *22.10.1900 a Růžena *17.3.1903

Pokračovateli tesařské tradice byli synové Antonína Zvoníčka:

Antonín Zvoníček,  tesař a Františka Vítová zde mělí potomky Augusta * 1.5.1905 a Růženu *5.10.1906

Jaroslav Zvoníček, tesař a Marie Rzounková zde měli syna Jaroslava *12.1.1908 - který však záhy zemřel †27.3.1908.

 

Toto je vše, co se dalo z matrik narozených o obyvatelích domku č.p.16 nalézt. Podle policejních seznamů byl vlastníkem domu v roce 1921 Josef Šesták.

 
Usedlosti s č.p. 16, 17, 18 v roce 1938 a situace v roce 2016
 
V těchto místech, jak stojí ten stromek v popředí, stával kdysi domek s č.p.16 ještě v roce 1996. Dnes křižovatka ulic Krajní a Rybničná
 
Obyvatelé domku, který míval č.p.16
 

Anna *6.12.1794; otec Jan Šesták, domkář; matka Eva dcera Václava Myslivečka, sekerníka a mateře Magdaleny z Břevnova. Asi zemřel, protože si Eva vzala za muže Josefa Podhorského - viz další zápis:

Marianna *6.12.1796; otec Josef Podhorský ??, zedník, ; matka Eva dcera Václava Myslivečka, sekerníka a mateře Magdaleny z Břevnova.

František  *7.2.1804; otec Martin Průša, zedník; matka Božena Napomucká

Jan *3.3.1819; otec Josef Vojíř domář; matka Marie, dcera Josefa Podhorského domkáře z Liboce a mateře Evy.

Potomci Jana Weise, mistra truhlářského z č.p.16 a Marie, dcery Jana Šestáka, chalupníka z č.p.14

 

Václav * 29.9.1837

Kateřina *1.10.1839

Josef *10.9.1841

Jan * 12.8.1843

Antonín * 21.7.1845

František * 4.1.1848

Marie * 9.1.1850

Karel * 23.10.1851

Marie * 28.6.1854                    Marie je posledním potomkem Jana Weise.

 

 Anna *2.1.1861

†18.10.1861 zemřel na tuberkulozu ve věku 24 let Václav Weis, mistr truhlářský

Václav *16.12.1862; otec Václav Halík, řezník, příslušný do Miškovic; matka Anna, dcera Václava Jaroše, koláře z Vokovic č 9

Barbora *1.10.1864, zemřela na psotník †2.11.1864; otec Josef Weis, matka Marie rozená Lebedová, vdova po Václavu Weisovi

Václav a Josef *17.10.1865, Václav zemřel na úbytě †12.8.1866 ; otec Josef Weis, matka Marie rozená Lebedová, vdova po Václavu Weisovi

Mrtvé dítě;  19.10.1866 otec: Jan Laufer pražský měšťan a mistr tesařský syn Jana Laufra, c.k. klíčníka v Praze  na hradě královském; matka Anna rozená Frischová

Eleonora *25.2.1868; otec Lebeda Antonín, zámečník, [bratr Marie, manželky Václava a později Josefa Weise] syn Vojtěcha Lebedy, učitele v Liboci č.d.6; matka Anna, nemanželská dcera manželské dcery Václava Kubra, souseda z Ruzyně č. 14

Ladislav *18.12.1869; otec Lebeda Antonín, zámečník, [bratr Marie, manželky Václava a později Josefa Weise] syn Vojtěcha Lebedy, učitele v Liboci č.d.6; matka Anna, nemanželská dcera manželské dcery Václava Kubra, souseda z Ruzyně č. 14

 Růžena *29.8.1871; otec Lebeda Antonín, zámečník, [bratr Marie, manželky Václava a později Josefa Weise] syn Vojtěcha Lebedy, učitele v Liboci č.d.6; matka Anna, nemanželská dcera manželské dcery Václava Kubra, souseda z Ruzyně č. 14

Jan *25.10.1872; otec Josef Weis, matka Marie rozená Lebedová, vdova po Václavu Weisovi

Zvoníčkovi v č.p.16

 

Růžena * 12.2.1877; otec Zvoníček Antonín, tesař, syn Václava Zvoníčka, domkáře z Řep č.37 a Kateřiny rozené Váňové z Lipence; matka Kateřina, dcera Josefa Kučery, rolníka z Dolní Liboce č. 36

Antonín * 12.3.1881;  otec Zvoníček Antonín, tesař, syn Václava Zvoníčka, domkáře z Řep č.37 a Kateřiny rozené Váňové z Lipence; matka Kateřina, dcera Josefa Kučery, rolníka z Dolní Liboce č. 36

Jaroslav *6.11.1883; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery

Anna *10.1.1886 - †11.8.1887; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Anna *21.12.1887; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

 Václav *1.3.1890 -†11.5.1892; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

František *20.11.1891-†8.12.1891; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Jan *27.12.1892; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Kateřina *16.3.1895; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Eleonora *31.1.1897; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Josef *30.5.1898 -†4.8.1898; otec Josef Hlaváč, truhlář v Dolní Liboci č.16; matka Růžena, dcera Antonína Zvoníčka, mistra tesařského v Dolní Liboci č. 16 

Josef * 1.5.1899 - †18.5.1899; otec Zvoníček Antonín, matka Kateřina, dcera Josefa Kučery 

Antonie *22.10.1900; otec Josef Hlaváč, truhlář v Dolní Liboci č.16; matka Růžena, dcera Antonína Zvoníčka, mistra tesařského v Dolní Liboci č. 16  

Růžena *17.3.1903; otec Josef Hlaváč, truhlář v Dolní Liboci č.16; matka Růžena, dcera Antonína Zvoníčka, mistra tesařského v Dolní Liboci č. 16 

August * 1.5.1905;  otec Antonín Zvoníček, syn Antonína Zvoníčka a Kateřiny roz. Kučerovy; matka Vítová Františka ze Sobotky

Růžena *5.10.1906; otec Antonín Zvoníček, syn Antonína Zvoníčka a Kateřiny roz. Kučerovy; matka Vítová Františka ze Sobotky

Jaroslav *12.1.1908 - †27.3.1908; otec JaroslavZvoníček, syn Antonína Zvoníčka a Kateřiny roz. Kučerovy; matka Marie Rzounková z Vokovic