Č. p. 17

éto dávno zaniklé usedlosti se říkávalo "Holečkárna" jejíž majitel byl v roce 1773 Josef Holeček, sedlák. "Holečkárnu potkal neradostný osud již při požáru v roce 1887. Takto nám to popisuje pan prof. Jan Herink v časopisu Břevnovan: Nejvíce byly postiženy statky čp. 14 a 17, kde shořely stodoly, stáje i obytné domy. Méně postižená hospodářství čp. 12, 13 a 18 byla obnovena, z pohromy se však už nevzpamatoval především Holečkův statek čp. 17, který je ještě v r. 1905 v seznamu držitelů domů popisován jako "spálenište " s názvem "Holečkárna". Tehdy už patřily ruiny budov, ale především polnosti, ke dvoru čp. 10 paní Durasové. Od Durasů vše později koupil sousední sedlák Šesták ze statku čp. 18 a pronajal pak bratřím Linhartům, kteří zde měli velké zahradnictví s četnými skleníky.

 

...Za bouřlivého roku 1848, kdy v Praze bojováno na barikádách za práva a svobodu, vypravili se někteří odvážnější občané zdejší Pražanům na pomoc,...výpravě postavili se v čelo......a sedlák Holeček -č.17 t.č. též radní v Břevnově.....[s.41a,b]. To byl František Holeček. Je uváděn v záznamech o narození potomků jako rychtář na panství břevnovském viz (Alžběta *10.11.1848).

 

Poslední stopy setřela výstavba nových sklobetoňáků. Na počest všech, kteří na tomto místě žili, měli své radosti a starosti se vraťme alespoň bádáním v historických dokumentech.

 

R.1742 uvádí se, že do statku rolníka Jana Píska neb Houžička v Břevnově - dnešní č.p.16 - přiženil se Martin Holeček z Liboce č. 17, jemuž pak dle tamějšího statku také Písek neb Honzíček všeobecně říkáno [s.35].  Další doložitelný záznam o obyvatelích domu č,p,17 je z 3.1.1773, kdy se Josefu Holečkovi, chalupníku a Dorotě narodil syn Jan. Existují samozřejmě i starší matriční záznamy, ale bez popisného čísla, takže nelze jednoznačně říci, že se jedná o Holečkovi z tohoto statku. Dalším potomkem tohoto páru byla Dorota*13.7.1753.

 

Pokračovatelem dynastie je Václav Holeček chalupník a rychtář a jeho žena Anna. Nalezl jsem jediný záznam o úmrtí Anny Holečkové, chalupnice z č. 17, která zemřela  †13.3.1806 ve čtyřiceti letech. To by znamenalo, že první dítě Veroniku *13.1.1780 porodila v pouhých čtrnácti letech. Václavu Holečkovi tehdy bylo 25 nebo 36 let (viz níže) . Dále následovali potomci: Anna *1.10.1782, ta se provdala 23.11.1800 za Jana Kučeru. Měli spolu syna Josefa, pozdějšího majitele hospody s č.p. 36 Kateřina *15.1.1785, Václav *17.6.1787, Jan *21.11.1788, Veronika *2.1.1791 , Josef *16.12.1795  ten byl předek Holečkova rodu z hostince "U České koruny" dnes  č.p. 268, František *14.1.1798, Fabián *18.9.1800, na tomto záznamu zjišťujeme že Anna byla rozená Rusová z Břevnova. Další Veronika *30.10.1802, ty předešlé zemřely (nepátráno) a Antonín *3.5.1804 . Anna Holečková zemřela †13.3.1806 ve věku 40 let na horkost. Po její smrti se  Václav Holeček oženil podruhé 19.1.1809 s 20letou Kateřinou Sýkorovou a s tou měl další potomky: Jiří *11.5.1809, Antonín *22.9.1810Kateřina *7.4.1812, Marie *23.3.1813, Matěj *18.3.1815 a poslední potomek Václava Holečka byla Kateřina *3.8.1817  Václav Holeček, soused a rychtář zemřel stářím ve věku 85 let †15.5. 1829. Je zde ale nesrovnalost. Podle věku a data úmrtí by se narodil v roce 1829-85= 1744. Ale podle záznamu o sňatku s Kateřinou Sýkorovou  19.1.1809 a věku ženicha by se narodil 1809-54= 1755.

 

Jeho syn František Holeček, chalupník a rychtář  byl rovněž aktivní člen samosprávy na panství v Břevnově. Byl ženat s Annou rozenou Dudkovou z Dušník.Spolu měli devět dětí: Magdalena *20.10.1830; Kateřina *8.11.1832; Jan *8.5.1834; Marie *3.6.1835; František *28.10.1838; Václav *15.1.1841; Anna *6.11.1842; Marie *20.8.1844; Alžběta *10.1.1846 - †20.1.1846;   Anna Holečková manželka Františka Holečka  zemřela †28.3.1846 ve věku 33let na slabost po porodu. František se podruhé oženil s Marií Zákonovou z Horoměřic a s ní měl ještě jednu dceru jménem Alžběta *10.11.1848 a s tou se oženil 28.2.1870 Václav Sýkora, první doložený hostinský v dnešní Holečkově restauraci "U České Koruny".

 

Syn Františka Václav Holeček *15.1.1841 je v matrice zapisován jako rolník. Jeho ženou byla Marie Štěrbová z Přední Kopaniny. Ta mu porodila tato dítka: Josef *9.12.1873 - †18.1.1874 ; Barbora *19.11.1874; Růžena *5.3.1876; Marie *9.1.1878 -†19.4.1953 v Přední Kopanině; František *10.5.1879 -†27.5.1879  a Václav *23.2.1881-†8.9. 1903 rovněž v Přední Kopanině. Protože dcera Marie a Václav zemřeli v Přední Kopanině, rodišti jejich matky, lze předpokládat, že se tam Holečkovi přestěhovali po požáru č.p. 17 v roce 1887.

 

Poslední stopy v matrikách jsou narozené děti rodičům Františku Holečkovi, dělníku a Marii rozené Černé. První byl  Josef *31.10.1895-†1.8.1918 padl v Rusku a druhé dítko byla Anna *14.12.1896 . Zda tato rodina měla nějakou vazbu na původní rodinu Holečkovu nebo se jedná o pouhou shodu jmen, se nepodařilo zjistit.

 
Vlevo na mapě je situace v roce 1938 a vpravo 2015. Zůstal jen statek č.p.18
 
 
Torso něčeho, co mohlo být kdysi součástí statku č.p. 17, ale asi pravděpodobněji z doby, kdy zde bylo Linhartovo zahradnictví.  Tak to zde vypadalo v roce 2009. Věřte nevěřte, bylo  to stále někým obýváno. Bez střechy, ale z komína se kouří.
Nenechte se zmýlit tím číslem 16. To bylo orientační. Popisné bylo skutečně 17. Stav v roce 2009
Základy budovy 17. stol. předchůdce Holečkova statku? Ten stál poněkud  výše . asi v prostoru mezi  modrými plachtami a zelenou buňkou.   Archeologický výzkum v roce 2014
Archeologický průzkum v roce 2014 z pohledu laika. Více o této zajímavé akci naleznete zde.
 
Situace v roce 2016. Jak necitlivě a nevyváženě působí ta nová škatule vedle klasiky Šestákova statku.
 
 
Libocké matriky o Holečkových z č. p. 17
 

Jan *3.1.1773; otec Josef Holeček chalupník; matka Dorota

Dorota*13.7.1775; otec Josef Holeček; matka Dorota

Veronika *13.1.1780; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Anna *1.10.1782; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Kateřina *15.1.1785; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Václav *17.6.1787; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Jan *21.11.1788; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Veronika *2.1.1791; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna

Josef *16.12.1795; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, dcera Matěje?? Rusa, chalupníka a matky Veroniky z Břevnova

František *14.1.1798; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, Jana?? Rusa, z Břevnova a matky Veroniky.

Fabián *18.9.1800; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, rozená Rusová

23.11.1800; ženich Jan, pozůstalý syn po †Janovi Kučerovi, sedláku z Úholic № 6; nevěsta Anna, dcera Václava Holečka chalupníka.

Veronika *30.10.1802 ; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, rozená Rusová

Antonín *3.5.1804; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, rozená Rusová

Anna Holečková †13.3.1806; chalupnice věk 40 let

Václav Holeček, chalupník z Liboce 54let & Kateřina 20let, dcera Jana Sýkory z Břevnova ;  19.1.1809

Jiří *11.5.1809; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Antonín *22.9.1810; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Kateřina *7.4.1812; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Marie *23.3.1813; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Matěj *18.3.1815; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Kateřina *3.8.1817; otec Václav Holeček, chalupník; matka Kateřina, rozená Sýkorová

Zemřel stářím Václav Holeček †15.5. 1829 ve věku 85 let soused a spolu rychtář

Magdalena *20.10.1830; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Kateřina *8.11.1832; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Jan *8.5.1834; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Marie *3.6.1835; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

František *28.10.1838; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Václav *15.1.1841; otec František Holeček chalupník, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Anna *6.11.1842; otec František Holeček chalupník a rychtář, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Marie *20.8.1844; otec František Holeček chalupník a rychtář, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

Alžběta *10.1.1846 - †20.1.1846; otec František Holeček chalupník a rychtář, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Anna dcera Josefa Dudka z Dušník.

 †28.3.1846 zemřela Anna Holečková manželka Františka Holečka ve věku 33let na slabost po porodu.
 

Alžběta *10.11.1848; otec František Holeček chalupník a rychtář, syn Václava Holečka a Anny Rusové, matka Zákon Marie, dcera Františka Zákona z Horoměřic

Josef *9.12.1873 - †18.1.1874; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Kopaniny.

Barbora *19.11.1874; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Kopaniny.

Růžena *5.3.1876; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Kopaniny.

Marie *9.1.1878 -†19.4.1953 v Přední Kopanině; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Přední Kopaniny.

František *10.5.1879 -†27.5.1879; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Přední Kopaniny.

Václav *23.2.1881-†8.9. 1903 v Přední Kopanině; otec Václav Holeček, rolník, syn Františka Holečka a Marie rozené Štěrbové z Přední Kopaniny.

 Josef *31.10.1895-†1.8.1918 v Rusku; otec Holeček František, dělník v Dolní Liboci č. 17, příslušný do Žalova, syn Františka Holečka, dělníka v Podmoráni; matka Marie Černá dcera Františka Černého, šafáře z č.p.11  

Anna *14.12.1896; otec Holeček František, dělník v Dolní Liboci č. 17, příslušný do Žalova, syn Františka Holečka, dělníka v Podmoráni; matka Marie Černá dcera Františka Černého, šafáře z č.p.11