Č. p. 18

ejvětší libocký statek na břehu rybníka se naštěstí zachoval i pro budoucí generace. Už sice dávno neslouží ke svému účelu, nyní je zde restaurace Libocký dvůr. Jako hospodářské stavení sloužil statek jako jízdárna ještě na sklonku 20. století. Pochvalu zasluhuje jeho skvělá oprava, se zachováním původních prvků. Určitě stojí za prohlédnutí při procházce kolem libockého rybníka. Je jen škoda, že celkový dojem narušují sklobetonové krabice v jeho okolí. Po celá staletí tu hospodařil Šestákův rod. Na stránce věnované tomuto statku se pokusíme pomocí zápisů v libockých matrikách částečně nahlédnout do osudů majitelů a jejich potomků. Jméno Šesták bylo v Liboci značně rozšířeno, proto  začněme v roce 1771, kdy byla v matrikách uváděna přidělená popisná čísla, takže lze jednoznačně vyhledat Šestákovi patřící ke statku č.p.18. Samozřejmě, že usedlost tu existovala dávno před tím.

První nalezený záznam s č.p. 18 je narození Kateřiny *26.9.1773 - †7.6.1785; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna. Jejich dalšími potomky byli Václav *11.12.1775 ; dvojčata Josef a Anna *9.1.1778 v té době měla dvojčata pramalou naději na přežití, Josef i Anna zemřeli †14.1.1778; Anna *1.5.1779, ta se provdala 21.1.1805 za Josefa Pose a jejich dcera Barbora se provdala za Josefa Kučeru, budoucího majitele hostince v č.p.36 ; Magdalena *28.6.1781; Veronika *17.6.1783 ta však záhy po porodu †6.7.1783 zemřela; Veronika *8.11.1784 ;Jan *21.9.1788 a Kateřina *28.11.1790 Matka dětí Anna zemřela †1.4.1799 ve věku 48let na vnitřní bolesti a Václav  zemřel †3.2.1806 jako výminkář ve věku 58 let na Peteče [břišní tyfus]. 

Dne 21.2.1797 uzavírá sňatek   Václav Šesták *11.12.1775, syn Václava Šestáka, sedláka z Liboce, věk 22 let; a nevěsta Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla sedláka z Řep № 29. Tím se stává dalším hospodářem na statku. A jeho otec odchází na výměnek. Nový hospodář měl s Kateřinou Kratochvílovou čtyři  děti:  *17.3.1798 Josefa ; Annu *6.1.1800 ta se stala 8.11.1823 manželkou Josefa Vojíře, šenkýře v č.p.36  ; Václava *27.4.1804 a pohrobka Kateřinu *17.4.1806 , protože  Václav Šesták mladší zemřel †5.2.1806  ve věku 28 let, stejně jako jeho otec na Peteče [břišní tyfus].

Zbývá doplnit, že  †12.10.1777 zemřela  Alžběta Šestáková, vdova ve věku 68 let. to znamená, že se narodila kolem roku 1709 a byla možná matkou Václava Šestáka staršího.

Po smrti Václava Šestáka mladšího se vdova Kateřina, rozená Kratochvílová z Řep № 29  provdala ∞27.7.1806 za Jana Kubra, šenkýře v Liboci, který se tímto stal  sedlákem a hospodářem na statku № 18. Spolu měli dítka: Jan *2.2.1808; Václav *28.8.1811; Magdalena *15.3.1813; Barbora *13.10.1815Matěj *1.5.1821 .

Dne ∞7.9.1829 uzavírá sňatek Josef *17.3.1798, syn Václava Šestáka mladšího s Kateřinou Kubrovou, dcerou Josefa Kubra, sedláka na statku č.12  a tím Josef Šesták nastupuje na pomyslný trůn hospodáře na statku č.18. Dne  *22.4.1831 se jim narodil syn Václav. Jan Kubr, který byl dosud hospodářem, přesídlil s rodinou do Středokluk. Bohužel †15.11.1831 Josef Šesták, sedlák umírá ve věku 30 let na poranění vnitřností spadnutím vrat.

Vdova po Josefovi Šestákovi Kateřina se dne 21.1.1833 provdala za  Jana Kubra *2.2.1808   syna Jana Kubra, který v č.p.18 hospodařil před Josefem Šestákem. Jan Kubr mladší se tímto stává na statku sedlákem. Za šest měsíců po svatbě se Janu Kubrovi mladšímu  a Kateřině narodil Josef *22.6.1833 a následovali další potomci Jan *23.1.1835; Joanna *26.11.1835; Magdalena Marie *10.8.1837; Matěj *†10.11.1839 zemřel hned po porodu; Matěj *13.11.1840; Anna * 29.12.1842 ; Marie *7.2.1845; Anežka * 26.2.1847; František *16.9.1851; v té době byl zvolen prvním starostou Liboce na období 1851 - 1854. Bohužel mu v té době zemřela †8.5.1852 na souchotiny, ve věku 43 let, manželka Kateřina. Nepodařilo se mi nalézt záznam o úmrtí Jana Kubra mladšího, ani jak dlouho ještě byl hospodářem na statku.

Další záznam v matrikách z roku 1857 ukazuje, že se role hospodáře ujal jediný syn Josefa Šestáka, který tak nešťastně zahynul pádem vrat, Václav Šesták *22.4.1831 se svou manželkou Annou, rozenou Hrdinovou z Kněževse. Václav Šesták a Anna Hrdinová měli svatbu v Kněževsi ∞29.7.1856. Václav je zde uváděn jako gruntovník.  Narodily se jim tyto děti Marie *2.9.1860Josef *21.10.1862; Barbora *30.8.1864 a Marie *28.3.1866 Václav Šesták byl též starostou od roku 1867 celých 25 let.

Pokračovatelem rodu byl jediný Václavův syn Josef Šesták *21.10.1862. Ten byl oddán dne ∞20.10.1885 s Boženou, rozenou Chalupovou ze Zličína. Štěstí jim však nepřálo, neboť jim zemřeli všechny děti hned nebo nedlouho po narození Jan *26.6.1892 - †21.11.1892 ; mrtvě narozený hoch †5.3.1899; mrtvě narozený hoch †1.1.1900; dvojčata 5.3.1902 jeden hoch se narodil mrtvý. Druhý František zemřel za pět dní †10.3.1902. Jestli se přeci jen později na tuto rodinu usmálo štěstí lze zjistit v zatím neveřejných matrikách.

Josef Šesták je jako majitel uváděn ještě v roce 1921. Je li to ale Josef Šesták *21.10.1862 se mi nepodařilo zjistit.

 
Kolem roku 1930. Č. p. 18 je ten velký statek v popředí
Konfrontace
 
 
 
Šestákovi a Kubrovi v libockých matrikách
 

Kateřina *26.9.1773 - †7.6.1785; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Václav *11.12.1775; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Zemřela  †12.10.1777 Alžběta Šestáková, vdova ve věku 68 let

Dvojčata Josef a Anna *9.1.1778 - †14.1.1778 ; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Anna *1.5.1779; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Magdalena *28.6.1781; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Veronika *17.6.1783 - †6.7.1783; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Veronika *8.11.1784; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Jan *21.9.1788 ; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

Kateřina *28.11.1790; otec Václav Šesták, sedlák, matka Anna

∞21.2.1797 ženich Václav Šesták, syn Václava Šestáka, sedláka z Liboce, věk 22 let; nevěsta Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla sedláka z Řep, věk 19 let (*1.7.1776)

Josef *17.3.1798; otec Václav Šesták, sedlák, matka Kateřina rozená Kratochvílova

Zemřela †1.4.1799  Anna Šestáková ve věku 48let na vnitřní bolesti.

Anna *6.1.1800; otec Václav Šesták, sedlák, matka Kateřina rozená Kratochvílova

Václav *27.4.1804; otec Václav Šesták, sedlák, matka Kateřina rozená Kratochvílova z Řep

Zemřel †3.2.1806 Václav Šesták výminkář ve věku 58 let na Peteče [břišní tyfus]

Zemřel †5.2.1806 Václav Šesták sedlák ve věku 28 let na Peteče [břišní tyfus]

Kateřina *17.4.1806; otec zemřelý Václav Šesták, sedlák; matka Kateřina rozená Kratochvílová z Řep № 29 

∞27.7.1806 ženich Jan Kubr, šenkýř z Liboce, věk 28 let; nevěsta Kateřina pozůstalá vdova po Václavovi Šestákovi, sedláku z Liboce, věk 28 let

Jan *2.2.1808; otec Jan Kubr, sedlák; matka Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla, sedláka v Řepích № 29.   

Václav *28.8.1811; otec Jan Kubr, sedlák; matka Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla, sedláka v Řepích № 29.

Magdalena *15.3.1813; otec Jan Kubr, sedlák; matka Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla, sedláka v Řepích № 29.

Barbora *13.10.1815; otec Jan Kubr, sedlák; matka Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla, sedláka v Řepích № 29.

Matěj *1.5.1821; otec Jan Kubr, sedlák; matka Kateřina, dcera Matěje Kratochvíla, sedláka v Řepích № 29.

∞7.9.1829 ; ženich Josef Šesták syn Václava Šestáka a Kateřiny rozené Kratochvílové; nevěsta Kateřina dcera Josefa Kubra sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily rozené Hladíkové.   

 Václav *22.4.1831; otec Josef Šesták, syn Václava Šestáka, sedláka a Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra sedláka z Liboce

 Zemřel †15.11.1831 Josef Šesták, sedlák ve věku 30 let na poranění vnitřností spadnutím vrat.

21.1.1833; ženich Jan syn Jana Kubra, sedláka ze Středokluk a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; nevěsta Kateřina, wdova po Josefu Šestákovi sedláku z Liboce N. C. 18, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmmily rozené Hladíkové

Josef *22.6.1833; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové

Jan *23.1.1835; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové

Joanna * 26.11.1835; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Magdalena Marie *10.8.1837; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Matěj *10.11.1839; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové. Zemřel hned po porodu 

Matěj *13.11.1840; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Anna * 29.12.1842; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Marie *7.2.1845; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Anežka * 26.2.1847; otec Jan Kubr, sedlák, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

František *16.9.1851; otec Jan Kubr, rolní a představený obce, syn Jana Kubra a matky Kateřiny rozené Kratochvílové; matka Kateřina, dcera Josefa Kubra, sedláka z Liboce N.C.12 a matky Ludmily Hladíkové.

Zemřela †8.5.1852 Kubrová Kateřina na souchotiny ve věku 43 let, manželka Jana Kubra představeného a souseda z Liboce č. 18

∞29.7.1856; ženich Václav Šesták, gruntovník v Liboci číslo 18, vlastní syn Josefa Šestáka, gruntovník a matky Kateřiny rozené Kubrové z Liboce; nevěsta Anna Hrdinová vlastní dcera Matěje Hrdiny v Kněževsi č.21 a matky Marie rozené Chvojovy z Kněževse [ srv. Chvoj č.p.10].

 Marie *2.9.1860; otec Václav Šesták, gruntovník; matka Anna rozená Hrdinová z Kněževse 21 

Josef *21.10.1862; otec Václav Šesták, gruntovník; matka Anna rozená Hrdinová z Kněževse 21 

Barbora *30.8.1864; otec Václav Šesták, gruntovník; matka Anna rozená Hrdinová z Kněževse 21 

Marie *28.3.1866 ; otec Václav Šesták, gruntovník; matka Anna rozená Hrdinová z Kněževse 21 

∞20.10.1885 ženich Josef Šesták, syn Václava Šestáka; nevěsta Božena Chalupová ze Zličina.

Jan *26.6.1892 - †21.11.1892; otec Josef Šesták, matka Božena roz. Chalupová ze Zličína

mrtvě narozený hoch †5.3.1899

mrtvě narozený hoch †1.1.1900

dvojčata 5.3.1902; jeden hoch se narodil mrtvý. Druhý František zemřel za pět dní †10.3.1902