Č. p. 19

si uprostřed malebné uličky, která již svým názvem Úzká napovídá, že  vznikla možná ve středověku, kdy neplatily různé normy určující šíři ulic. Původní domky byly jistě dřevěné, později přestavovány na zděné, ale ráz a proporce uličky zůstává nezměněn do dnešních dnů. Bohužel necitlivou rukou developerů byla rázovitost uličky navždy poškozena sklobetonovou zrůdou jako pomník korupce, ignoranství a hamižnosti. Nedaleko od tohoto monumentu - výsměchu všem libockým patriotům, asi uprostřed Úzké je domek s č.p.19, o jehož dávných obyvatelích přináším toto svědectví.

Nejstarší doložitelný záznam v matrice narozených je z 29.7.1786. To se  Janu Rusovi, nádeníkovi, domkáři a jeho manželce Terezii narodila v domku č.p.19 dcera Anna. Následovala další dítka, pro které byla Úzká první seznámení s tímto světem: Kateřina *24.3.1788; Jan *29.7.1789; Veronika *28.1.1792 a František *3.10.1794; †5.2.1797 zemřela na dušnost  ve věku 37 let Terezie, manželka Jana Rusa, domkáře, nádeníka. Vdovec Jan Rus se oženil v Ruzyni č.p. 20 4.7.1797 s Magdalenou Kerlesovou. S tou měl dceru Kateřinu *31.7.1798 .

Nepátral jsem, kdy Jan Rus zemřel, ale dne  *25.11.1819 se narodil Václav; otcem byl Jan Rus mladší (*29.7.1789), domkář z Liboce; matka Kateřina. Jan Rus ale tragicky zahynul dne †13.7.1821 Wskale weleaslawskym  z sypání rumu přišel smrtedlně k poranění na kříži. Po jeho smrti se narodil Kateřině ještě jeho druhý syn Josef *19.2.1822.

Dlouhých 10 let matriky o domku s č.p.19 mlčí. Až *12.1.1833 se narodila Marie otec Jan Kyndl, mistr ševcovský, matka Anna.

Znovu se objevil zápis o narození v č.p.19 až *27.10.1856 narodil se Vincenc (Čeněk);  otec František Svoboda, tovaryš tesařský, matka Kateřina Reischig.

Dalšími obyvateli byli František Novák obchodník v uhlí a jeho žena Kateřina rozená Příhodová. Těm se tu narodila dcera Anna *8.8.1860.

Ale již v roce 1861 zde žili  se svou rodinou Václav Prchal, tovaryš tesařský, jeho žena Marie rozená Švarcová a jejich děti: Anna *9.2.1861 ; Kateřina 9.12.1862; Kateřina a Marie, dvojčata *31.10.1864; Magdalena *24.7.1866; Václav *30.3.1868; Václav*15.4.1870.

Žila zde i rodina  kováře se zajímavým příjmením, jak ukazuje záznam o narození jejich dcery: Anežka *5.4.1875; otec Antonín Feierfril, mistr kovářský; matka Anna Švarcová . 

Dne 12.8.1888 se oženil Antonín Hloušek (23 let), zedník v Motole, syn Josefa Hlouška, hajného ze Stodůlek s Mikovou Antonií (22 let), nemanželskou dcerou Alžběty Mikové, provdané Dandové v Liboci Dolní č. 19 a to už jsou sousedé, které mohli někteří libočtí pamětníci ještě znát. Určitě by si mohl někdo vzpomenout i na jejich děti. Prvorozená byla  Františka *5.7.1889 a dalši Růžena*13.3.1891; Josef *25.5.1893 ten záhy †24.9.1894 zemřel; Marie *11.10.1894; Jaroslav *15.10.1897  byl oddán  v Liboci 25.4.1925 s Antonií Tomanovo Palátovou [asi z č.p.99] . Stal se úspěšným libockým stavitelem; Antonie *14.7.1900 byla oddaná 12.6.1921 s Janotkou Karlem, [ z č.p.105, byl soustružníkem * 5.6.1897]; Josefa *13.1.1902; byla oddána 25.11.1925 zde s Jaroslavem Veselým z Dolní Liboce [asi z č.p.8]; Josef *3.8.1903 - nešťastné jméno v této rodině. Zemřel zanedlouho †24.9.1903 stejně, jako jeho bratříček Josef před deseti léty. Poslední se narodila Magdalena *20.12.1907.

 

 
Pohled do Úzké na č.p.19. rovně byste došli ke kostelu Malé nahlédnutí přes plot 1
Malé nahlédnutí přes plot 2 Pohled směrem od kostela do Úzké nedaleko od č.p. 19. Nad Úzkou září novodobý pomník "moderní" architektury. Podle vyjádření stavebního úřadu stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter a strukturu stávající zástavby....

 

Hlouškovi Antonín a Antonie, rozená Miková Jaroslav Hloušek se stal libockým stavitelem
 
Manželé Hlouškovi s Václavem Tomanem před č.p. 45
 
Obyvatelé domku č.p.19 v libockých matrikách
 

Anna *29.7.1786; otec Jan Rus operarius [dělník, nádeník]; matka Terezie  

Kateřina *24.3.1788; otec Jan Rus, nádeník; matka Terezie  

Jan *29.7.1789; otec Jan Rus, nádeník; matka Terezie  

Veronika *28.1.1792; otec Jan Rus, nádeník; matka Terezie Holečková [ to bude asi omyl zapisovatele, neboť následující záznam o narození Františka říká že matkou byla Terezie, dcera mateře Korausový?? pocházející od Sušice]

František *3.10.1794; otec Jan Rus, domkář a nádeník; matka Terezie, dcera mateře Korausový?? pocházející od Sušice

†5.2.1797 zemřela na dušnost  ve věku 37 let Terezie, manželka Jana Rusa, domkáře, nádeníka

V Ruzyni č.p. 20 4.7.1797; ženich vdovec Jan Rus nádeník a domkář v Liboci zůstávající, věk 44let; nevěsta Magdalena dcera Šimona Kerlese, bývalého pastýře a matky Anny, věk 30 let
Kateřina *31.7.1798; otec Jan Rus, domkář, matka Magdalena rozená Šimková [správně Kerlesová] z Ruzyně

Václav *25.11.1819; otec Jan Rus, domkář z Liboce; matka Kateřina dcera po †Matějovi Mapovi nádeníkovi od sv. Markéty

†13.7.1821 zemřel ve věku 32 let  Jan Rus, domkář z Liboce na následky zranění Wskale weleaslawskym  z sypání rumu přišel smrtedlně k poranění na kříži.

Josef *19.2.1822 otec Jan Rus, domkář z Liboce; matka Kateřina dcera po †Matějovi Mapovi nádeníkovi od sv. Markéty 

Marie *12.1.1833; otec Matěj Kyndl, mistr ševcovský; matka Anna, dcera Josefa Pofa?, zedníka.  

Vincenc (Čeněk) *27.10.1856 otec František Svoboda, tovaryš tesařský, matka Kateřina Reischig

Anna *8.8.1860; otec František Novák, obchodník v uhlí; matka Kateřina roz. Příhodová.

Anna *9.2.1861; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

Kateřina 9.12.1862; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

Kateřina a Marie, dvojčata *31.10.1864; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

Magdalena *24.7.1866; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

Václav *30.3.1868; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

Václav*15.4.1870; otec Václav Prchal, tovaryš tesařský, matka Marie Švarcová

 

Anežka *5.4.1875; otec Antonín Feierfril, mistr kovářský; matka Anna Švarcová

 
 

12.8.1888 se oženil Antonín Hloušek (23 let), zedník v Motole, syn Josefa Hlouška, hajného ze Stodůlek s Mikovou Antonií (22 let), nemanželskou dcerou Alžběty Mikové, provdané Dandové v Liboci Dolní č. 19

Františka *5.7.1889; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková

Růžena*13.3.1891; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková

Josef *25.5.1893 - †24.9.1894; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková

Marie *11.10.1894; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková

Jaroslav *15.10.1897; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková. V poznámce je uvedeno Odd. v Liboci 25.4.1925 s Antonií Tomanovo Palátovou

Antonie *14.7.1900; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková. V poznámce je uvedeno Oddaná 12.6.1921 s Janotkou Karlem [z č.p.105] z Liboce

Josefa *13.1.1902; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková. V poznámce je uvedeno oddána 25.11.1925 zde s Jaroslavem Veselým z Dolní Liboce [asi z č.p.8]

Josef *3.8.1903 - †24.9.1903; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková.

Magdalena *20.12.1907; otec Antonín Hloušek, zedník; matka Antonie Miková.