Č. p. 25

líkaři v Liboci - to byla zvláštní sorta mezi sousedy. Říkalo se jim sice "cmrndaři", ale bylo v tom trochu závisti, protože to bylo jisté a výnosné zaměstnání až do doby, kdy vyrostly fabriky na zpracování mléka, hlavně mlékárna Radlice a Hostivice. V roce 1935 byl navíc v Praze zakázán prodej neošetřeného mléka. Jedním z  mlíkařů se stal Antonín Holeček v č.p.25 někdy kolem roku 1899. Pocházel z Horní Liboce a do té doby živil svou rodinu jako zednický pomocník. Dne  14.2.1866 se oženil s osmnáctiletou  Annou, dcerou Josefa Haura, mlékaře z č. p. 8. A zde ho možná napadla myšlenka jednou zedničinu zabalit a věnovat se obchodu s mlékem.

Prvorozený syn František se narodil po více jak dvacetiletém manželství *5.7.1886. Vyučil se zedníkem a 21.5.1911 se oženil s Růženou Košařovou z Veleslavína. Na fotografii je v uniformě infanteristy, čili pěšáka c. a k. armády. Podle jedné hvězdičky na límci byl Gefreiter - svobodník.

Dalším synem byl Antonín, který se narodil *24.5.1889. Na snímku je třetí zleva. Ten se stal tesařem, jak je uvedeno v záznamu o jeho sňatku s Růženou Němečkovou z Veleslavína, který se uskutečnil dne 27.10.1912 v libockém kostele.

Třetím synem byl Josef *5.4.1891. Ten šel rovněž ve šlépějích svého otce podobně jako prvorozený František a stal se také zedníkem. Dne 12.5.1914 se oženil s Annou Staňkovou z Kněževse. Na snímku je druhý zleva.

"Následníkem" v mlíkařské profesi se stal čtvrtý syn Jaroslav Holeček. To je ten usměvavý chlapec stojící vedle matky Anny, narozený dne *17.11.1899. Stal se zřejmě zdatným obchodníkem po boku své ženy Emílie Hájkové 30.3.1922 . Ta byla dcerou Josefa Hájka, obchodního zaměstnance a domovníka v D. Liboci č.p. 26.

 

V první řadě zleva: malý Jarda Holeček, jako vždy s úsměvem, matka Anna Holečková rozená Haurová, otec Antonín Holeček. V druhé řadě zleva: synové František, svobodník v uniformě c. a k. pěšáka, Josef, Antonín a v uniformě dragouna přítel Šofr. Foto roku 1902 [Mareš]

            

Věčně usměvavý Jarda Holeček mlíkař , Olda Vejlupek uhlíř, který v "Sokolovně" provozoval svou živnost . Bohužel nevíme, kde fotka vznikla. Neví někdo co je to za dům za nimi?  Foto 1935 [Mareš]

Opět Jarda Holeček se svým koníkem a fasuňkem. Bohužel nevím, kdo je ten člověk za Jardou. [Mareš]

Že obchod s mlékem byl rentabilní svědčí to, že si Jaroslav Holeček mohl  později pořídit v rámci modernizace i automobil. [Mareš]

14.2.1866, Liboc Horní č. 12 a Liboc Dolní č. 8; ženich Holeček Antonín pomocník zednický v Liboci Horní, syn Jana Holečka, domkáře z Liboce Horní č.12 a †Anny roz. Stehlíkové z Liboce Horní, věk 24 1/2 roku; nevěsta Haurová Anna, dcera †Josefa Haura mlíkaře z Liboce Dolní č. 8 a Marie roz. Novákové z Holíně, věk 18 let 

František; *5.7.1886; otec Antonín Holeček pomocník zednický v Liboci Dolní č. 25, syn Jana Holečka, domkáře z Liboce Horní č. 12 a Anny roz. Stehlíkové; matka Anna Haurová dcera Josefa Haura mlíkaře z Liboce Dolní č. 8 a Marie roz. Novákové z Holíně.

21.5.1911; ženich František Holeček, zedník, syn Antonína Holečka obchodníka s mlékem v Dolní Liboci č. 25 a Anny roz. Haurové z Dolní Liboce č. 8, věk 24  1/4roku; nevěsta Růžena Košařová, nar. v Šárce č. 21, dcera Františka Košaře, zámečníka ve Veleslavíně č. 14 věk 22 let.

Antonín *24.5.1889; otec Antonín Holeček pomocník zednický v Liboci Dolní č. 25, syn Jana Holečka, domkáře z Liboce Horní č. 12 a Anny roz. Stehlíkové; matka Anna Haurová dcera Josefa Haura mlíkaře z Liboce Dolní č. 8 a Marie roz. Novákové z Holíně.

27.10.1912; Dolní Liboc č. 25, Veleslavín č. 2; ženich Antonín Holeček, tesař v Dolní Liboci č. 25 syn Antonína Holečka obchodníka s mlékem v Dolní Liboci č. 25 a Anny roz. Haurové z Dolní Liboce č. 8, věk 24  1/4roku; nevěsta Růžena Němečková z Veleslavína, narozená v Podbabě č 34 rodičů Františka Němečka a Anna roz. Malé.  

Josef *5.4.1891; otec Antonín Holeček pomocník zednický v Liboci Dolní č. 25, syn Jana Holečka, domkáře z Liboce Horní č. 12 a Anny roz. Stehlíkové; matka Anna Haurová dcera Josefa Haura mlíkaře z Liboce Dolní č. 8 a Marie roz. Novákové z Holíně.

12.5.1914; Dolní Liboc č. 25, Kněževes č. 23; ženich Josef Holeček, zedník v Dolní Liboci č. 25  syn Antonína Holečka obchodníka s mlékem v Dolní Liboci č. 25 a Anny roz. Haurové z Dolní Liboce č. 8, věk 23 let; nevěsta Anna Staňková v Kněževsi č. 23 dcera Antonína Stehlíka, zedníka v Kněževsi č. 53 a Antonie roz. Kindlové.

Jaroslav *17.11.1899; otec Antonín Holeček obchodník s mlékem v Liboci Dolní č. 25, syn Jana Holečka, domkáře z Liboce Horní č. 12 a Anny roz. Stehlíkové z Horní Liboce č.11; matka Anna Haurová dcera †Josefa Haura mlíkaře z Liboce Dolní č. 8 a Marie roz. Novákové z Holíně.

30.3.1922; Dolní Liboc č.25; ženich Jaroslav Holeček, obchodní zaměstnanec v Dolní Liboci č. 25 syn Antonína Holečka obchodníka s mlékem v Dolní Liboci č. 25 a Anny roz. Haurové z Dolní Liboce č. 8, věk 22 let; nevěsta Emílie Hájková v Dolní Liboci č. 26 narozená v Horní Liboci č. 15 dcera Josefa Hájka obchodního zaměstnance a domovníka v D. Liboci č. 26 a Barbory roz. Feierfielové z Horní Liboce č.24, věk 24 let.