Č. p. 277

vořákova kavárna a hostinec

V Libocké, kousek pod Tampovou restaurací byla kavárna a hostinec pana Dvořáka. O její bývalé slávě svědčí jen fragment nápisu - na snímku vpravo vedle keře -viz též detail.

 

 

Fragment nápisu "Hostinec"