Č. p. 29

tomto domě naproti kostelu byla zřízena v roce 1905 četnická expozitura s jedním mužem. Také je ze uváděna i pošta a to v letech 1893 - 1934. V č.p. 69 byla pošta asi od roku 1934 - 1958, kdy se přestěhovala do č.p. 188 kde působila do roku 1977. Asi jeden rok po revoluci v roce 1945 pošta působila i v č.p. 148 . Vše podle knihy Jiřího Kratochvíla: Pražské pošty, kterou vlastní Poštovní muzeum, kde to vyhledal pan Eduard Adamec. Libocká kronika uvádí ještě č.p. 58 pošta pan Rychtařík asi někdy kolem roku 1900.

Podle dochovaných matričních záznamů, kde je uváděno popisné číslo, vlastnil již před rokem 1798  usedlost Martin Rejthar, zedník a domkář. Za ženu měl nejprve  Annu rozenou Petříkovou, se kterou měl tyto potomky: Anna *11.7.1798; Josefa *16.11.1800; Barbora *4.2.1803; Kateřina *30.12.1804. Matka dětí Anna zemřela †11.2.1806 na horkou nemoc ve svých 33 letech. Martin Rejthar se oženil podruhé  ∞ 22.10.1806 s 22letou Veronikou Prchalovou z Ořecha č.p.8 a s tou měl syna Jana * 11.9.1807. Martin Rejthar, zedník zemřel †28.4.1808 ve věku 40let na souchotiny.

Ovdovělá Veronika měla  nemanželskou dceru Marii *2.3.1811 a později se znovu provdala ∞ 19.8.1816  za 33letého Josefa Bryndu (*5.11. 1781), který byl vysloužilým kapitulantem [délesloužícím] od c. k. pěšího regimentu barona Vogelsang [pluk 47, byl v Mariboru]. Josef Brynda pocházel z Liboce a je později uváděn jako domkář. Jak vyplývá ze zápisu o narození vnuka Františka a dalších vnoučat, provozovala Veronika mlíkařskou živnost. S Josefem Bryndou měla ještě tato dítka: Jan *30.10.1816; Josef *19.7.1818; Dorota *20.7.1820; Ludmila *1.9.1823; František *24.5.1826. Zemřela na úplavici ve věku 54 let dne †2.9.1836. Josef Brynda zemřel †8.1.1848 na souchotiny.

Nemanželská dcera Veroniky Bryndové, Marie (*2.3.1811) se provdala 9.2.1836 za Jana Nepomuka Bryndu (*16.8.1801). Tehdy byl zeměbrancem pěšího pluku hraběte Theodor Baillet de Latour. To byl pražský pluk 28. Nepodařilo se mi najít příbuzenský vztah Jana s Bryndovými, kteří před tím v domě č.p.29 žili. Jan Brynda byl synem zednického tovaryše Josefa Bryndy, ale z č.p.27. Paní Filomena Jičínská, potomek rodu Bryndů z Liboce, nám podává toto vysvětlení: Josef Brynda, který se oženil ∞ 19.8.1816  s Veronikou Rejtharovou rozenou Prchalovou, byl o 20 let starší bratr Jana Nepomuka Bryndy, tedy opět synem Josefa Bryndy a Maří Magdaleny rozené Novotné z č. 27. Jan Brynda je uváděn jako "mlíkař" a domkář. S Marií měl tyto potomky:  František *30.11.1836; Václav *26.11.1837; Jan *7.9.1839; František *26.9.1840; Anna *18.7.1842; Marie *23.5.1850; Barbora *2.12.1853 ( tady se dozvídáme, že otec Jana Bryndy byl zednický tovaryš z č.p. 27); Antonín *8.7.1856.

Po dlouhé odmlce se v matrice objevuje zápis o narození Anny *9.5.1871 . Jejími rodiči byl Jan Brynda (*7.9.1839), obuvník, syn Jana Bryndy staršího a Marie (*2.3.1811). Více zápisů týkajících se této rodiny jsem neobjevil.

Další rodina, která v domě žila byla rodina Marie *23.5.1850, dcery Jana Bryndy staršího. Ta se provdala za Josefa Bartoše, mistra pokrývače. Spolu měli čtyři syny a jednu dceru Kateřinu *19.3.1878. Synové však zemřeli nedlouho po narození nebo v raném věku: František *28.8.1875 - †11.9.1875; Josef *21.8.1876 - †5.9.1880; František *28.7.1879 - †6.1.1880 a Václav *20.9.1881 - † 9.1.1888.

Podle dochovaných seznamů z roku 1921 zde žil František Klán.  Bohužel není známo jaké zaměstnání vykonával a jaký byl jeho osud a rodina. Podle pamětníků zde v roce1939 měli trafiku a koloniál manželé Korhoňovi, pocházející z Mostu.

Velmi důležitá je  pro Liboc skutečnost, že zde, v  č.p. 29 žil a zemřel pan JUC †Antonín Mareš, kronikář Liboce, badatel a dokumentarista. Díky jeho práci na sbírce písemných, fotografických a jiných materiálů, které později zhraňoval  jeho syn †Antonín Mareš, byly založeny tyto stránky o libocké historii.

 

Záměrně používám nespisovné mlíkař, protože se jim tak říkalo a tak jsou provedeny i zápisy v matrikách (pozn. autora).

 
Dům s č.p. 29 vlevo nahoře
 
 
 
Obyvatelé domu s č. p. 29 v matričních zápisech
 

Anna *11.7.1798; otec Martin Rejthar, zedník; matka Anna Petříková

Josefa *16.11.1800; otec Martin Rejthar, zedník; matka Anna Petříková
 

Barbora *4.2.1803; otec Martin Rejthar, zedník; matka Anna Petříková

Kateřina *30.12.1804; otec Martin Rejthar, zedník; matka Anna Petříková

Anna †11.2.1806; manželka Martina Rejthara, domkáře. Zemřela ve věku 33 let na horkou nemoc.

Ořech 8; ∞ 22.10.1806; ženich Martin Lejthar [Rejtar] z Hluboce [z Liboce] № 29, věk 40 let, vdovec; nevěsta Veronika Prchalová, dcera Matěje Prchala, ševce z Ořecha № 8. Věk 22 let svobodná.

Jan * 11.9.1807; otec Martin Rejthar, zedník;  matka Veronika rozená Prchalová z Ořecha

Martin Rejthar †28.4.1808; zedník. Zemřel na souchotiny ve věku 40let

Marie *2.3.1811; otec neuveden, matka Veronika rozená Prchalová z Ořecha, ovdovělá Rejtharová z Liboce

∞ 19.8.1816; ženich Josef Brynda, vysloužilý kapitulant od cisař. král. pěšího regimentu pana barona Vogelsang - syn Josefa Bryndy, domkáře z Liboce, věk 33let. Nevěsta: Veronika, pozůstalá vdova po †Martinovi Rejtharovi, domkáři z Liboce.  

Jan *30.10.1816; otec: Josef Brynda, domkář; matka Veronika, rozená Prchalová z Ořecha

Josef *19.7.1818; otec: Josef Brynda, domkář; matka Veronika, dcera Matěje Prchala, podruha z Ořecha a mateře Doroty rozené Hrdličkové z Ořecha

Dorota *20.7.1820; otec: Josef Brynda, domkář; matka Veronika, dcera Matěje Prchala, podruha z Ořecha a mateře Doroty rozené Hrdličkové z Ořecha

Ludmila *1.9.1823; otec: Josef Brynda, domkář; matka Veronika, dcera Matěje Prchala, podruha z Ořecha a mateře Doroty rozené Hrdličkové z Ořecha

František *24.5.1826; otec: Josef Brynda, domkář; matka Veronika, dcera Matěje Prchala, podruha z Ořecha a mateře Doroty rozené Hrdličkové z Ořecha

Veronika †2.9.1836, manželka Josefa Bryndy, domkáře. Zemřela ve věku 54 let na úplavici

Josef Brynda †8.1.1848, nádeník poddaný českým stavům. Zemřel na souchotiny ve věku 75 let.

9.2.1836; ženich: Jan Brynda zeměbranec od c.k. pěšího pluku Latour[jedná se o pražský pluk číslo 28. Od roku 1832 byl majetníkem pluku hrabě Theodor Baillet de Latour, rakouský ministr války, zavražděný 6. října 1848 ve Vídni revolučními tlupami] z Liboce, syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Novotné, věk 36 let; nevěsta Marie, nemanželská dcera Veroniky Prchalové[vdova 1. po Martinu Rejtharovi a 2. po Josefu Bryndovi], dcery Matěje Prchala a matky Doroty. Věk 25 let.  

František *30.11.1836; otec Jan Brynda, mlíkař z Liboce syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Leitharové [Rejtharové], bývalé mlíkařky z Liboce N.C. 29,

Václav *26.11.1837; otec Jan Brynda, mlíkař z Liboce syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce N.C. 29,

Jan *7.9.1839; otec Jan Brynda, domkář syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce N.C. 29,

František *26.9.1840; otec Jan Brynda, domkář syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce N.C. 29,

Anna *18.7.1842; otec Jan Brynda, domkář syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce N.C. 29,

Marie *23.5.1850; otec Jan Brynda, domkář syn Josefa Bryndy a matky Magdaleny rozené Balečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce N.C. 29,

Barbora *2.12.1853; otec Jan Brynda, domkář syn †Josefa Bryndy, tovaryše zednického z Liboce č.d.27 a matky Magdaleny rozené Palečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce č.d.29,

Antonín *8.7.1856; otec Jan Brynda, domkář syn †Josefa Bryndy, tovaryše zednického z Liboce č.d.27 a matky Magdaleny rozené Palečkové; matka Marie dcera †Veroniky Rejtharové,  mlíkařky z Liboce č.d.29,

Anna *9.5.1871; otec Jan Brynda, obuvník, syn Jana Bryndy, domkáře a Marie rozené Rejtharové; matka Anežka  dcera Martina Böhma, rolníka z Holous.
 

František *28.8.1875 - †11.9.1875; otec Josef Bartoš, mistr pokrývačský, matka Marie, dcera Jana Bryndy a Marie rozené Reitharové.

Josef *21.8.1876 - †5.9.1880; otec Josef Bartoš, mistr pokrývačský, matka Marie, dcera Jana Bryndy a Marie rozené Reitharové.

Kateřina *19.3.1878; otec Josef Bartoš, mistr pokrývačský, matka Marie, dcera Jana Bryndy a Marie rozené Reitharové.

František *28.7.1879 - †6.1.1880; otec Josef Bartoš, mistr pokrývačský, matka Marie, dcera Jana Bryndy a Marie rozené Reitharové.

Václav *20.9.1881 - † 9.1.1888; otec Josef Bartoš, mistr pokrývačský, matka Marie, dcera Jana Bryndy a Marie rozené Reitharové.