Č. p. 30 v Liboci   a  č. p. 519 v Ruzyni

e vzpomínek pana Adamce: "Když jsem chodil do školy, tak tam měl papírnictví pan Nechanský. Pan Nechanský měl také papírnictví u školy ve Vokovicích a to hned za restaurací U Vlasty. Mezi bývalou restaurací U Švarce a papírnictvím Nechanský je ulička beze jména, která byla naší denní zkratkou při cestě do a ze školy. Ta ústí do uličky V domcích."
Podle pamětníků zde bývalo také  holičství a koloniál p. Bílého, majitele domu. A také roku 1774 byl na tomto místě byl řezník. Dokazuje to tento zápis o narození  Antonína ze dne 10.6.1774, kde otcem je Antonius David, lanio = řezník. Matka Anna 

 

 
Pan Bohumil Nehasil nám doplnil:.....narazil jsem ve vašem albu na fotku domu čp. 30 v Libocké ulici, kde bylo papírnictví pana Nechanského. Pokud se dobře pamatuji, tak na vývěsním štítu bylo ale uvedeno jméno paní Nechanské, ačkoliv tam prodával pan Nechanský. Pan Nechanský s manželkou bydleli v Ruzyni v dnešní Ruzyňské ulici v domě čp. 519. Fotografii toho domu z roku 1986 přikládám. Bydleli tam v prvním patře a v přízemí pod svým bytem měli knihkupectví, kde prodávala zase paní Nechanská - i noviny, časopisy a některé školní a kancelářské potřeby. Také půjčovali knihy, které později věnovali obecní knihovně v Ruzyni. Když bylo jejich knihkupectí zrušeno, přestěhovala se do jejich bývalého knihkupectví prodejna maso-uzeniny (ze sousedního domu)..... Na fotografii o něco starší (kolem roku 1955) je patrné, že zde bývala nějaký čas i cukrárna. 

 

Tady, v č. p. 30 na Libocké ulici bývalo papírnictví manželů Nechanských z Ruzyně č.p.519

 
 
 

Fotografie p. Bohumila Nehasila z roku 1986. Je na ní dům č.p. 519 v dnešní Ruzyňské ulici, kde bydlel pan Nechanský s manželkou v prvním patře.

Stejný dům s č.p.519 (první zprava) v roce 1955. Jen se zde před tabákem prodávali cukrovinky a před prodejnou masa zde bylo knihkupectví Nechanských. Zdroj http://www.sestka.cz