Č. p. 31

  Švarců

Počítáno odshora od Petřin, bývala to v pořadí  šestá hospoda na Libocké. Historie nemovitosti je doložena již v roce 1771. To se zde narodila 4. června  ševci Václavu Löblovi a Kateřině dcera Dorota. V domě se následovně vystřídalo několik rodin jejíchž otcové měli různá povoláni. Tady uvádím vždy jen prvního zjištěného  potomka. U dalších potomku jsou uvedeny údaje u fotografií zápisů o jejich narození.

Po Löblových tady žila rodina  Jana Svobody, ševce ( viz dcera Anna *27.12.1779). A následně mnoho dalších:

Josef Kubr [*19.3.1801] soused ruzyňský ( viz syn Jan *3.3.1825), syn Františka Kubra, rychtáře v Ruzyni  a hospodského v ruzyňské hospodě č.p.20 . Je pravděpodobné, že Josef Kubr mohl v č.p. 31 jako první provozovat po vzoru otce  hostinskou živnost, ale není to ověřeno.

Matěj Svoboda, podruh, nádeník (viz dcera Magdalena *13.9.1828).

Václav Nebeský, mistr krejčovský (viz dcera Marie *31.8.1832).

Jan Havelka, nádeník (viz syn Václav *14.10.1834). Ve stejné době zde žil i Josef Held,  nádeník (viz syn Jan *26.1.1835).

František Procházka, krejčí (viz syn Jan *9.2.1837 ).

Jan Kraus, pomocník na libocké škole (viz syn František *14.2.1847). Pro zajímavost uvádím i jméno druhého potomka Emiliana * 16. 6.1848, tento den generál Windischgrätz nemilosrdně ostřeloval svým dělostřelectvem Prahu aby potlačil pražskou revoluci.

Václav Novák, mistr obuvnický (viz syn Antonín *11.6.1849).

Jan Pech, podučitel v Dolní Liboci (viz syn František *9.10.1854)

Václav Svoboda, tovaryš zednický (viz dcera Kateřina *29.3.1856)

Josef Jirásek, domkář a zedník (viz dcera Anežka *22.8.1865)

Jan Fuchs, hospodský v Liboci Dolní č. 31 (viz syn Antonín *13.4.1876). První potvrzený hospodský v č.p.31

Josef Tůma řezník, (viz dcera Magdalena *18.1.1889)

Vincenc Svoboda, mistr tesařský, (viz syn Vlastimil *10. 9.1893)

Jan Němec, dělník (viz syn Vlastimil *23.4.1895)

Václav Fiala, zedník (viz dcera Anna *22.12.1896)

Konečně se dostáváme k datu, kdy zde čepoval pivo pan Václav Švarc, podle něhož se zde říkalo "U Švarců". To se narodila jeho dcera Marie *26.10.1897; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8

 ....Téhož roku - 1896 - vypsány jsou obecní volby ...vypsáním voleb do V. kurie sešlo se několik místních dělníků smýšlení sociálně demokratického v hostinci pana Josefa Píseckého na Petřinách, by sobě porokovali o nutnosti založení si spolku "čistě dělnického " dle vzoru stanov "Československého sdružení v Praze".....Schválením stanov vešel spolek ve svoji působnost teprve r. 1898 pod názvem "Všeodborový spolek POKROK v Liboci", ustanoviv si za spolkovou místnost hostinec Václ. Švarce proti škole č. p. 31....[46, 46a]

Kdy hospoda v č.p. 30  zanikla se mi nepodařilo odhalit.

 

Na této pohlednici je uvedeno špatné č.p. 30. Jedná se zcela určitě o č.p. 31

 

Stav v roce 2010

 

Obyvatelstvo domu s č.p.31 v matrikách narozených

 

Dorota *4.6.1771; otec: Václav Löbl, sutor [švec], matka Kateřina

Anna *27.12.1779; otec Jan Svoboda, švec, matka Anna 

Václav *24.8.1783; otec Jan Svoboda, švec, matka Anna 

Anna *18.8.1785; otec Jan Svoboda, švec, matka Anna 

 

Anna *23.4.1788; otec Jan Svoboda, švec, matka Anna 

Jan *3.3.1825; otec Josef Kubr [*19.3.1801] soused ruzyňský, syn Františka Kubra, rychtáře v Ruzyni  [též  hospodského v ruzyňské hopodě č.p.20] a matky Magdaleny, rozené Kučerovy. Matka Anna, dcera Matěje Kubra, souseda v Ruzyni № 6 a matky Kateřiny rozené Čermákové.

Magdalena *13.9.1828; otec Matěj Svoboda podruh, matka Anna rozená Štastná.

Kateřina * 28.3.1830; otec Matěj Svoboda podruh, matka Anna rozená Štastná.

Marie *31.8.1832; otec Václav Nebeský, mistr krejčovský, matka Barbora rozená Štefanová

Václav *14.10.1834; otec Jan Havelka, nádeník, matka Barbora rozená Nováková

Magdalena *26.1.1836; otec Jan Havelka, nádeník, matka Barbora rozená Nováková

Jan *26.1.1835; otec Josef Held nádeník, matka Barbora rozená Lejthová

Magdalena *14.7.1836; otec Josef Held nádeník, matka Barbora rozená Lejthová

Jan *9.2.1837; otec František Procházka, krejčí, matka Anna rozená Žemličková

Josef *2.3.1839; otec František Procházka, krejčí, matka Anna rozená Žemličková

Kateřina *2.6.1841; otec František Procházka, krejčí, matka Anna rozená Žemličková

František *14.2.1847, otec Jan Kraus, pomocník na libocké škole, matka Anežka rozená Holá.

Emilian * 16. 6.1848, otec Jan Kraus, pomocník na libocké škole, matka Anežka rozená Holá.

Antonín *11.6.1849; otec Václav Novák, mistr obuvnický, matka Marie, rozená Statenicová

Antonín *19.4.1851; otec Václav Novák, mistr obuvnický, matka Marie, rozená Statenicová

František *9.10.1854; otec Jan Pech, podučitel v Dolní Liboci, matka Kateřina rozená Kožlíková

Kateřina *29.3.1856; otec Václav Svoboda, tovaryš zednický, matka Alžběta rozená Jirásková

Anna *15.6.1860 ; otec Václav Svoboda, tovaryš zednický, matka Alžběta rozená Jirásková. Zapisovatel zapsal do rubriky Matka omylem kmotry.

Marie *28.6.1863; otec Václav Svoboda, tovaryš zednický, matka Alžběta rozená Jirásková

Anežka *22.8.1865; otec Josef Jirásek, domkář a zedník, matka Anna rozená Kozáková

Antonín * 13.4.1876; otec Jan Fuchs, hospodský v Liboci Dolní č. 31; matka Kateřina rozená Šindelářová.

Magdalena *18.1.1889; otec Josef Tůma řezník, matka Alena rozená Dobrododská.

Vlastimil *10. 9.1893; otecVincenc Svoboda, mistr tesařský, matka Alžběta Fridrichová.

Vlastimil *23.4.1895; otec Jan Němec, dělník, matka Kateřina rozená Štrobachová.

Anna * 22.12.1896; otec Václav Fiala, zedník, matka Růžena rozená Hejduková.

Marie *26.10.1897; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8 a Kateřiny rozené Palátovy z Mal. Břevnova. Matka Nováková Marie dcera po †Václavu Novákovi, rolníku v Dolní Liboci č.17 a Marie, rozené Kubrové z Chabrů.

Václav *18.8.1901; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8 a Kateřiny rozené Palátovy z Mal. Břevnova. Matka Nováková Marie dcera po †Václavu Novákovi, rolníku v Dolní Liboci č.17 a Marie, rozené Kubrové z Chabrů.

Marie * 7.10.1904; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8 a Kateřiny rozené Palátovy z Mal. Břevnova. Matka Nováková Marie dcera po †Václavu Novákovi, rolníku v Dolní Liboci č.17 a Marie, rozené Kubrové z Chabrů.

Milada * 19.4.1907; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8 a Kateřiny rozené Palátovy z Mal. Břevnova. Matka Nováková Marie dcera po †Václavu Novákovi, rolníku v Dolní Liboci č.17 a Marie, rozené Kubrové z Chabrů.

František * 1.10.1909; otec Václav Švarc, hostinský, syn Václava Švarce, mlíkaře z Horní Liboce č.8 a Kateřiny rozené Palátovy z Mal. Břevnova. Matka Nováková Marie dcera po †Václavu Novákovi, rolníku v Dolní Liboci č.17 a Marie, rozené Kubrové z Chabrů.