Runzcikova ulice

ůvodně se tato ulice jmenovala Bořkova. Bohužel jsem dosud nezjistil, po kterém Bořkovi či Runczikovi byla pojmenována. Začínala u hřbitova na Zelené Lišce  a kopírovala část dnešní ulice Na Strži až do míst, kde je dnes křižovatka ulic Na Strži, Milevská a Neveklovská. Od tohoto místa se stočila poněkud na západ a pokračovala téměř paralelně s ulicí Na Pankráci, až se s ní střetla na jižním okraji Náměstí Hrdinů. Vrátíme li se v paměti a záhájíme procházku touto ulicí od hřbitova, potom vlevo uvidíme činžovní dům, kde byla hosoda "U Dubů". Zatím jediný svědek o tomto domu je fotografie níže, kde je dům označen žlutou šipkou. Býval zde i koloniál pana Wurma. Dále zde bylo dosti velké kamenictví Cílek. Vyrábělo zejména náhrobky pro sousední hřbitov. Následovalo zasilatelství pana Kverky. Přes ulici bylo hřiště. Za ním byl dům zvaný Berkárna, který spadl kolem roku 1957. Níže bývala autodílna Telenských, Bartáskovi a koloniál pana Kosíka a Bouškovo zahradnictví. Dále pokračovala ulice kolem kolonky Na Děkance až ke křižovatce s Hvězdovou ulici a potom již ulici tvořily staré domky a ohrady, které však již neumím pojmenovat, až k ústí do ulice Na Pankráci.
 

Konečná stanice trolejbusové linky č. 55 kolem roku 1955, foto z knihy Historie městské hromadné dopravy v Praze vyd.1955 DPHMP. Žlutá značka ukazuje na Činžovní dům s hospodou "U Dubů" v Runczikově, Bořkově ulici- zbořeno kolem roku 1962. Zelená značka ukazuje na domy v Jankovské ulici, modrá na domy v Bystřické a Neveklovské. Domy zde stojí dodnes. Za trolejbusy vedla škvárová cesta k ulici Runczikově (vpravo) a za ní pokračovala k činžovnímu domu Družstva Klid a za ním kolonií U Družstva Klid a končila až na Pekařce v ulici K Sídlišti. Silnice před trolejbusy je ulice Na Pankráci. Vlevo by snímek pokračoval pohledem na svou dobu rozsálou benzínovou pumpu a na průčelí továrny JAWA.

Hodačovi na cestě k domům U družstva Klid. V pozadí je bývalá Bořkova ulice. Domek je pana Kosíka, kde měl koloniál a kam jsme všichni jako děti chodily kupovat balíčky Unry-americké pomoci s potravinami, protože on vždy pro nás měl balíčky s modrým pruhem, kde mimo konserv byly i žvýkačky s obrázkem. Za ním dále pokračovala autodílna pana Telenského a bouda s ovocem paní Bartáskové pak byla úzká cesta, která vedla až k hřiští Jawa kam jsme chodili hlavně v zimě bruslit. Bylo v místě, kde je dnes asi pošta - administrativní budova. Vedle této cesty dále na Bořkové byla volná plocha, pak Berkárna a proti ní přes silnici široká cesta k zasilatelství pana Kverky a tato pokračovala až k fotbalovému hřišti, které bylo za Ksandrovými. Z alba a ze vzpominek paní Mileny Barešové rozené Hodačové.

Tehdy běžně konané sobotní brigády na úpravy okolí. Brigádníci stojí na rohu cesty k trolejbusu a Runczikovy/Bořkovy ulice, dřevěná ohrada patří k Bouškovu zahradnictví. Přibližně za zády fotografa, za Bořkovou ulicí, pokračovala cesta ulicí U družstva Klid. Na snímku. Máca, Webr, Fitz, Šrajer, Novák, Telenský, Hodač a další z domu družstva Klid. Z alba paní Mileny Barešové rozené Hodačové.

 

Asi jaro-léto 1958. Jana Stejskalová s maminkou jdou Runczikovou/Bořkovou ulicí v okolí Hvězdovy ulice, směrem dolů do Nuslí. Z alba paní Jany Hovorkové rozené Stejskalové.

Foto z alba paní Nadi Dubcové http://nadaakeyo.spaces.live.com/  . Je asi z roku 1967 - 8, z ulice Na Pankráci. Nalevo jsou již zbourané domy, za kterými byla ulice Runczikova, před tím Bořkova. Pohled směrem Náměstí Hrdinu.