Zaniklá Pavlovská   č. p.  127, 128, 132, 138, 142, 150, 157, 158

oku 1978 zmizelo z Liboce hodně domů a její tvář se v okolí křižovatky Libocká a Ruzyňská změnila k nepoznání. Malé domky a vilky zmizely a na jejich místě vyrostly železobetonové univerzální krabice. Tak dopadla i ulice Pavlovská, kde z původních devíti objektů zůstal jen jediný s č. p. 142. Teď už je jistě pozdě brečet nad rozlitým mlíkem, ale zůstává tu stále zdvižený prst jako varování pro generace budoucí, aby nejednali tak nešetrně ke svému okolí. Porovnáme li obě mapy vidíme, že poloha původní ulice Pavlovské se téměř nezměnila. To však platí jen pro její první část, která začíná na západě, právě u č.p. 142. Původní ulice Pavlovská ústila do původní Ruzyňské. V tomto místě však dnes stojí fronta paneláků. Proto se odklání v pravém úhlu na sever, aby těsně za železničním přejezdem vyústila do Litovické ulice. Ruzyňská ulice vedla podél Sokolovny. Při rekonstrukci však jako hlavní tepna byla posunuta asi třicet metrů východním směrem.

       

Srovnání - Pavlavská v roce 1938 a 2016

 

Pan Eduard Adamec vzpomíná, že v Pavlovské ulici byla také jeden čas pošta. Neví někdo kdy tu pošta byla? Pan profesor Herink uvádí v "Zapomenutých obrazech" v časopise Břevnovan: ...v sousedním domě čp. 69 pak koláře Čeňka Kašíka. Kolářství tento dům zůstal věrný i v pozdějších letech, kdy je tu provozoval pan Bužek. Navíc tu po nějaký čas byla ještě i libocká pošta. Č.p. 69 také zmizelo v nenávratnu stejně jako ulička Pavlovská, ale leželo již v Ruzyňské ulici, na rohu s Pavlovskou.

Zachovaly se seznamy majitelů těch zaniklých nemovitostí z roku 1921. Tak si je zde alespoň připomeňme:

         

127 Kubrová Milada

128 Tinková Marie 132 Popper Bedřich  137 Tilinger Josef 138 Vondráček Gustav
         

142 Moucha Josef

150 Rajman Jan 157 Černý Matěj 158 Zápotočný Jan  
 

       

 Č. p. 142 - jediný dům, který to celé přežil. Fotografováno přibližně ze stejného místa. První foto z roku 1978, druhé z roku 2011.  

Č. p . 142 v roce 2011

Pohled do Pavlovské ulice před jejím zbouráním. Zepředu dozadu: č.p. 150, 157, 158

Pohled do bývalé Pavlovské ulice. Vpravo část plotu a domu č.p. 142, vlevo zepředu č.p. 138, 132, 137, 128, 127

Zaniklá Pavlovská: za sloupem veřejného osvětlení je dům č.p. 142, který to jediný přežil, vpravo od něj je zbořeniště některého z domů, zcela vlevo je sokolovna. v popředí je násep nové části  Ruzyňské ulice.

 

Fotografie z opačné strany, než předchozí foto.  Ty plechové střechy - parkoviště, to je hnus nakvadrát. Pohled do ulice Pavlovská od č.p. 142