Č. p. 20 Ruzyně

 Maříků

Na bývalé formanské cestě ze Slaného, Loun a Chomutova do Prahy a na Plzeň, bývala zájezdní hospoda "U Maříků". Objekt na bývalé ruzyňské návsi, naproti věznici stojí dodnes, přestavěn na bytový dům a  po hospodě jakoby se slehla zem. Prohlídkou matrik narozených se podařilo vytvořit alespoň částečný obrázek historie této hospody.

První zmínka v matrikách narozených o tom, že zde bývala hospoda je z roku 1795. To se šenkýři Františku Kubrovi  a jeho ženě  Magdaleně narodil syn Václav *30.1.1795. František Kubr byl jistě i vlastníkem objektu a byl to určitě vážený člověk, protože v zápise o narození dcery Anny *9.10.1798 je uváděn jako rychtář. Dalšími potomky Františka Kubra a Magdaleny byli Kateřina *30.10.1796; Barbora *6.2.1799; Josef *19.3.1801

Po Františku Kubrovi přebírá hospodu jeho syn Jan Kubr někdy před rokem 1821. Je to patrné ze zápisu o narození dcery Anny *2.6.1821 , kde je Jan uveden jako šenkýř. Se svou ženou Marií rozenou Klímovou, která pocházela z ruzyňského statku č. 2, měl ještě tyto potomky: Josef *17.5.1823; Marie *30.11.1826; Antonín * 13.4.1829 Barbora*8.9.1834.

Dalším šenkýřem z rodu ruzyňských Kubrů je Antonín Kubr, syn Jana Kubra. Je to patrné opět z matričních záznamů o narození jeho potomků, kde je uveden jako spoludržitel živnosti v č.p.20. Antonín Kubr s manželkou Marií rozenou Turečkovou měli Marii *28.12.1855 a Jana *27.4.1857. Dále už se jméno Kubr v matrikách v souvislosti s hostincem v č.p.20 nevyskytuje. Jestli hostinec prodali nebo se přestěhovali a dál hospodu pronajímali se zatím nepodařilo zjistit. Pravděpodobné je, že jí dále pronajímali, proto uvádím už jen jména dalších hostinských s odkazem na matriční zápis, kde jsou uvedeni:

19.7.1859 Ignác Zuman, hospodský, 2.3.1862 Josef Ochotný, hostinský, 22.6.1865 Tomáš Rathauský, hospodský, 29.7.1875 Josef Eichler, hostinský, 8.11.1882 Boček František, hostinský a zatím poslední záznam 15.7.1886 Landa Jan, nájemce hostince, který dokazuje, že hostinec byl někým pronajímán, asi potomky Kubrovy rodiny.

Dál dostupné matriky mlčí. V mladších  a zatím nedostupných matrikách, bychom možná zjistili, proč se zde říkalo u Maříků. To zůstává nevyřešenou záhadou. Stejně tak zůstává otazník nad datem ukončení provozu hostince. 

 

Na skice stabilního katastru z roku 1840 je ve žlutém oválu hostinec s č.p. 20 v době, kdy ho provozoval Antonín Kubr. V modrém oválu je č.p. 22, kde v té době byla kovárna, později hospoda "Na Nové". V červeném oválu je další velmi stará hospoda, kde se říká "Na Kovárně", ale podle dostupných pramenů zde kovárna nebyla. Tato jediná ze třech historických hospod funguje dodnes.
   
    
Hospoda U Maříků, zvětšený výřez z  dobové pohlednice před rokem 1921 kde je zobrazen i ruzyňský cukrovar, dnes věznice. Kdyby zde nebylo uvedeno, že se jedná o hospodu  s názvem "U Maříků", tak bychom dnes hovořili o jakési anonymní hospodě..
 

                   

Hospoda U Maříků, ale z opačné strany než předchozí foto, zvětšený výřez z  dobové pohlednice před rokem 1921 kde je zobrazen i ruzyňský cukrovar, dnes věznice a další ruzyňská hospoda Na Kovárně č.p. 44
 

Stav v roce 2009....

 

....2016 přestavěno na bytový dům.

 

Václav *30.1.1795; otec František Kubr, šenkýř, matka Magdalena, dcera Jana Kučery, sedláka

Kateřina *30.10.1796; otec František Kubr, šenkýř, matka Magdalena, dcera Jana Kučery, sedláka

Anna *9.10.1798; otec František Kubr, rychtář, matka Magdalena, rozená Kučerová

Barbora *6.2.1799; otec František Kubr, rychtář, matka Magdalena, rozená Kučerová

Josef *19.3.1801; otec František Kubr, rychtář, matka Magdalena, rozená Kučerová

Anna *2.6.1821; otec Jan Kubr šenkýř z Ruzyně, matka Marie dcera †Josefa Klímy, sedláka z Ruzyně 2 a Alžběty rozené  Procházkovy z Ruzyně 20.

Josef *17.5.1823; otec Jan Kubr syn Františka Kubra rychtáře a šenkýře z Ruzyně, matka Marie dcera †Josefa Klímy, sedláka z Ruzyně 2 a Alžběty rozené  Procházkovy z Ruzyně 20.

Marie *30.11.1826; otec Jan Kubr hospodský, matka Marie dcera †Josefa Klímy, sedláka z Ruzyně 2 a Alžběty rozené  Procházkovy

Antonín * 13.4.1829; otec Jan Kubr hospodský, matka Marie dcera †Josefa Klímy, sedláka z Ruzyně 2 a Alžběty rozené  Procházkovy

Barbora*8.9.1834; otec Jan Kubr hospodský, matka Marie dcera †Josefa Klímy, sedláka z Ruzyně 2 a Alžběty rozené  Procházkovy.

Marie *28.12.1855; otec Antonín Kubr pozůstalý syn manželský po Janovi Kubrovi, sousedu z Ruzyně č.d. 20, matka Marie Turečková, dcera manželská Josefa Turečka   souseda z Ruzyně č.d. 10

Jan *27.4.1857; otec Antonín Kubr pozůstalý syn manželský po Janovi Kubrovi, sousedu z Ruzyně č.d. 20, matka Marie Turečková, dcera manželská Josefa Turečka   souseda z Ruzyně č.d. 10 

Josefa *19.7.1859; otec Ignác Zuman hospodský z Ruzyně č.d.20, matka Hilkeová Josefa

Emanuel *2.3.1862; otec Josef Ochotný, hostinský z Ruzyně č.d. 20, matka Marie Čadná

Kateřina *22.6.1865; otec Tomáš Rathauský, hospodský v Ruzyni č.d. 20 matka Kateřina Černá.

Josef *29.7.1875; otec Josef Eichler, hostinský v Ruzyni č.20, matka Ludmila Mašková

Marta *8.11.1882; otec Boček František, hostinský v Ruzyni č. 20, matka Ludmila Mašková (asi vdova po Josefu Eichlerovi).

Anna *15.7.1886; otec Landa Jan, nájemce hostince v Ruzyni č. 20, matka Antonie Jandusová