Č. p. 22 Ruzyně

a Nové

Na bývalé formanské cestě ze Slaného, Loun a Chomutova do Prahy a na Plzeň, na bývalé ruzyňské návsi v č.p 22 byla nejprve kovárna. Místo bylo zvoleno velmi dobře. Hned u vjezdu do vesnice. Tady, nedaleko od hostince v č.p. 20 se určitě překovávali koně formanů a opravovaly jejich vozy. Až později, když s rozvojem železnice formanskému řemeslu téměř odzvonilo, zde byla zřízena hospoda.  S úbytkem formanských vozů také nebylo potřeba tolik kovářů poblíž starých formanských cest.

Samotná usedlost prodělala v průběhu let velké stavební přeměny. Předpokládám, že dnešní podoba vznikla někdy na počátku 20. století.

Vraťme se ale k původním obyvatelům, kteří zde provozovali kovářské řemeslo. První ověřený záznam v matrice narozených nám říká, že se zde dne  *25.2.1773 narodila Kateřina Václavu Kubrovi, kováři a  Kateřině. Nevyhledával jsem všechny záznamy o narození potomků. Další záznam o narození syna Jana je ze dne * 19.4.1796 kde rodiče jsou Václav Kubr, kovář ( zřejmě syn Václava Kubra)  a matka Kateřina Kautská. Václav Kubr starší zemřel 10.2.1806 ve věku 54 let. Jeho žena Kateřina zemřela 27.9.1809 ve věku 61 let. Kovárnu převzal Václav Linhard mistr kovářský, který se oženil s Annou, rozenou Kubrovou. Nalezl jsem záznamy o narození jejich potomků: František *2.1.1810; Magdalena *26.11.1811- †9.6.1812; Josef *9.9.1816 a Jan *23.10.1818 . Tím končí sláva kovářských v č.p. 22.

I když se později občas najde nějaký záznam dokazující, že kovařina zde byla provozována i nadále, jedná se zřejmě o krátkodobé nájemce, protože dům pravděpodobně koupil před rokem 1840 František Löffel zuckerrafinär (spodiumfabrikant) na ruzyňské fabrice, čili továrník v bývalém ruzyňském cukrovaru, kde se vyrábělo i spodium-živočišné uhlí, které se používalo k rafinaci cukru. Čerpáno ze záznamu o narození jeho dětí, které měl s Annou, dcerou po vojenském mistru pekařském †Janu Pokorném z Prahy: Joannes *17.8.1840Anna *28.4.1842.

Jako první zde provozoval hostinskou živnost Josef Eichler, hostinský. Zde se jeho ženě Ludmile narodily děti  Josef *4.12.1869 a Barbora *15.6.1871 před roke 1875 přešel ke konkurenci a dělal hostinského v č.p.20. Dále uvádím už jen jména dalších hostinských, asi nájemců, s odkazem na matriční zápis, kde jsou uvedeni: 29.7.1875 Houška František, hostinský ; 19.5.1883 František Zvoníček hostinský .

Na překrásné fotce (kolem r. 1915) z pozůstalosti pana †Antonína Mareše (viz níže) je již objekt v podobě, jakou známe i dnes.Řekl bych lépe skoro jako dnes. Dřevěná okna vyměněna za plastová a co nejhorší, oblouková okna v 1. patře byla nahrazena obdélníkovými. Škoda.  Podle nápisu zde byl hostinský Josef Juris a měl zde i obchod pan František Šmíd, který měl později  obchod v Ruzyni č.p. 73.  

 

 
Na skice stabilního katastru z roku 1840 je ve žlutém oválu hostinec s č.p. 20 v době, kdy ho provozoval Antonín Kubr. V modrém oválu je č.p. 22, kde v té době byla kovárna, později hospoda "U Koruny"  později "Na Nové". V červeném oválu je další velmi stará hospoda, kde se říká "Na Kovárně", ale podle dostupných pramenů zde kovárna nebyla. Tato jediná ze třech historických hospod funguje dodnes.

Libočtí mlékaři zajížděli pro mléko do statků hostivických. Zde stojí u hostince "U koruny", jinak "Na nové"zvaného. Vlevo u vozu mlékař Josef Veselý, vedle něho stojí bělohorský sedlák Piskáček. Muž s holbou piva hostivický sedlák Václav Kubr a bílého koně řídí Karel Červený z Liboce. Stav podle oken a fasády naznačuje, že to bude nejstarší dochovaná fotografie. Stav ještě před rekonstrukcí do podoby jakou známe dnes [ asi kolem roku 1900 Mareš].

Ruzyně, č.p. 22, hospoda Josefa Jurise "U Koruny" jinak "Na Nové" asi kolem roku 1915 [Mareš]

Ruzyňská náves, podle automobilů  kolem roku 1950. Zcela vlevo "vykukuje" č.p.20, dále č.p.28, 21 a 22 

Hospoda "U Koruny" jinak "Na Nové" v roce 1976 na fotografii pana Bohumila Nehasila

Rok 2010 je už historií, necitlivý zásah v roce 2016  byla výměna oken za plastová a to tak, že oblouková okna jsou dnes obdélníková.

 

Kateřina *25.2.1773; otec Václav Kubr faber ferrarius [kovář]; matka Kateřina

Jan * 19.4.1796; otec Václav Kubr kovář; matka Kateřina dcera Jana Kautského, sedláka a matky Anny ze Sobína.

František *2.1.1810; otec Václav Linhard mistr kovářský, matka Anna rozená Kubrová

Magdalena *26.11.1811- †9.6.1812; otec Václav Linhard mistr kovářský, matka Anna rozená Kubrová

Josef *9.9.1816; otec Václav Linhart mistr kovářský, matka Anna rozená Kubrová

Jan *23.10.1818; otec Václav Linhardt mistr kovářský, matka Anna rozená Kubrová

Joannes *17.8.1840; otec  František Löffel zuckerrafinär (spodiumfabrikant) na ruzyňské fabrice, matka Anna, dcera po †Janu Pokorném vojenském mistru pekařském  z Prahy.

Anna *28.4.1842; otec  František Löffel spodiumfabrikant při ruzyňské cukrové fabrice, matka Anna, dcera po †Janu Pokorném vojenském mistru pekařském  z Prahy.

Josef *4.12.1869; otec Josef Eichler, hostinský z Ruzyně č.22, matka Terezie ( má být Ludmila) rozená Mašková.

Barbora *15.6.1871; otec Josef Eichler, hostinský z Ruzyně č.22, matka Ludmila rozená Mašková.

mrtvý chlapec 29.7.1875; otec Houška František, hostinský v Ruzyni č. 22, matka Františka rozená Kratochvílová

Bohumila *27.6.1876; otec Houška František, hostinský v Ruzyni č. 22, matka Františka rozená Kratochvílová

Bohuslav *19.5.1883; otec František Zvoníček hostinský v Ruzyni, matka Marie roz. Linhartová