Č. p. 31 Ruzyně

a Kovárně

Říká se tady sice "Na Kovárně", ale v matrikách jsem nenalezl jediný záznam, že by tady nějací kováři žili. Ale hostinec zde byl prokazatelně již v roce 1772. To se Václavu Kučerovi, šenkýři ( je uveden latinsky caupo tj. šenkýř, hospodský) a Dorotě narodil dne*28.12.1772 syn Jan.

Před rokem 1795 se zřejmě do hospody přiženil domkář Matěj Šesták. Vzal si dceru  již zesnulého Václava Kučery Dorotu. Je to na záznamu o narození  Františka *8.8.1795. Na dalším záznamu o narození Marie Magdaleny *2.6.1800 je již zapsán jako Matěj Šesták, šenkýř.

Dne *14.9.1811 v hospodě čepoval  pivo Václav Čadský, šenkýř. To se mu a jeho ženě Johanně rozené Lachrové  narodila dcera Marie. V dalších letech se jim narodila Anna *22.7.1813; Anna *30.7.1816; Magdalena 14.1.1823 a Elisabetka *22.3.1825.

V té době hostinec zřejmě koupil Josef Kubr *19.3.1801. Josef byl synem Františka Kubra, šenkýře a rychtáře z hospody v č.p.20 a matky Magdaleny rozené Kučerové. Žena Josefa Kubra byla Anna, rozená Kubrová, ale z Ruzyně č.p. 6, dcera Matěje Kubra, sedláka. Josef Kubr, šenkýř a později i rychtář měl s Annou tato dítka: Jan *3.3.1825 ; Agnes *11.3.1826; Marie *28.3.1827Josef *9.10.1829; Josef *17.9.1830.

16.7.1852 je zde hospodským Václav Vršník. To se mu a jeho ženě Anně, roz. Konečné narodila dcera Anna. Ve stejný den se narodil i Antonín, syn majitele hostince, kterým byl Jan Kubr (*3.3.1825 Josefu Kubrovi a Anně). Jeho žena byla Kateřina roz. Bubníková.

Anna *25.7.1865 byla dcerou tehdejšího nájemce hospodářství v č.31 Josefa Pachmanna. Jeho žena byla Marie Bubníková, sestra Kateřiny - manželky Jana Kubra. Josef Pachman se stal nakonec majitelem hostince. Je to v zápise o narození Marie * 23.9.1870. Jaký byl jeho další osud a osud dalších majitelů a nájemců této prastaré a dodnes rázovité hospody nevím.   

 

 
     
Dobová pohlednice před rokem 1921 a zvětšený výřez hospody s č.p. 31
Vzorně opravený objekt s dochovanými původními detaily. I když bylo nutné  z provozních důvodů zazdít  vchod a dvě okna, je citlivě na fasádě naznačeno, kde tyto prvky kdysi  byly.

Na skice stabilního katastru z roku 1840 je ve žlutém oválu hostinec s č.p. 20 v době, kdy ho provozoval Antonín Kubr, jehož potomci vlastnili i hostinec s č.p. 31, zde v červeném oválu. V modrém oválu je č.p. 22, kde v té době byla kovárna, později hospoda "U Koruny"  později "Na Nové".

Jan *28.12.1772; otec Václav Kučera caupo [šenkýř, hospodský], matka Dorota

František *8.8.1795; otec  Matěj Šesták, domkář, matka Dorota, dcera po nebožtíkovi  Václavovi Kučerovi, šenkýři a matky Doroty. 

Marie Magdalena *2.6.1800; otec  Matěj Šesták, šenkýř, matka Dorota rozená Kučerová

Marie *14.9.1811; otec Václav Čadský, šenkýř, matka Johanna rozená Lachrová

Anna *22.7.1813; otec Václav Čadský, šenkýř, matka Johanna rozená Lachrová

Anna *30.7.1816; otec Václav Čadský, šenkýř, matka Johanna rozená Lachrová

Magdalena 14.1.1823; otec Václav Čadský, šenkýř, matka Johanna rozená Lachrová

Jan *3.3.1825; otec Josef Kubr soused z Ruzyně, syn Františka Kubra, rychtáře, matka Anna, dcera Matěje Kubra souseda z Ruzyně č. 6 

Elisabetka *22.3.1825; otec Václav Čadský, šenkýř, matka Johanna rozená Lachrová

Agnes *11.3.1826; otec Josef Kubr šenkýř a spolu rychtář z Ruzyně, syn Františka Kubra hospodského, matka Anna, dcera Matěje Kubra souseda z Ruzyně č. 6  

Marie *28.3.1827; otec Josef Kubr šenkýř a zástupce rychty, syn Františka Kubra , matka Anna, dcera Matěje Kubra souseda z Ruzyně č. 6   

Josef *9.10.1829; otec Josef Kubr rychtář, syn Františka Kubra , matka Anna, dcera Matěje Kubra sedláka z Ruzyně č. 6

Josef *17.9.1830; otec Josef Kubr rychtář, syn Františka Kubra , matka Anna, dcera Matěje Kubra sedláka z Ruzyně č. 6

Anna *16.7.1852; otec Václav Vršník hospodský z Ruzyně č.d. 31, matka Anna Konečná

Antonín *16.7.1852; otec Kubr Jan, majitel hospody v Ruzyni č.d.31syn po †Josefu Kubrovi, matka Kateřina Bubníková

Anna *25.7.1865; otec Josef Pachmann nájemník hospodářství z Ruzyni č.d. 31, matka Marie rozená Bubníková

Marie * 23.9.1870; otec Josef Pachmann majitel hostince a hospodářství z Ruzyně č.d. 31, matka Marie rozená Bubníková.