Č. p. 32

uzyňský mlýn

Tajemný a  záhadný býval natolik, že podle některých pramenů inspiroval Aloise Jiráska k napsání Lucerny. V naučné stezce "Oborou hvězda" se můžeme dočíst, že první zmínka o mlýnu je kolem roku 1720. To si stěžovali na místního mlynáře, že vodu používá jen pro své mletí a nepouští ji do královského rybníka (tj. do rybníka v oboře). Náhon vznikl přehrazením Litovického potoka v místě dnešní Račické ulice poblíž náměstí Českého povstání. Dále vedl souběžně s dnešní Jinočanskou až před mlýn, kde byla zásobní nádrž odkud voda tekla vrchem na mlýnské kolo se spádem 2,1m.  Odsud byla využitá voda vedena do místa, kde Jinočanská navazuje na Ruzyňskou a  tam, kde je dnes  kříž s plechovým Kristem, se vlévala zpět do koryta potoka.

Podařilo se vystopovat v matrikách narozených, podle čísla popisného, že 26.2.1781 zde byl mlynářem Václav Nejtek. To se mu a jeho ženě Anně Klímové narodil syn František. Václav Nejtek se na mlýn přiženil 7.2.1775, protože pocházel z Roztok a Anna zcela jistě pocházela z mlynářského rodu Klímů, který zde žil určitě dávno předtím. Klímovi jsou uváděny v matrikách starších, ale nelze prokázat že jsou to Klímovi ze mlýna, protože nebylo uváděno povolání, ani číslo domu a v Ruzyni žil ještě jeden rod Klímů-sedláků.

Panem otcem byl na mlýně v roce 1790 Josef Klíma, mlynář. V tomto roce se mu a Evě rozené Kejhové ze Stodůlek narodil *28.4.1790 syn František. Ten se stal později nástupcem v mlynářském řemesle. Josef a Eva Klímovi měli ještě tyto potomky: Josef *28.3.1792 ; Jan *29.12.1793; Tomáš *22.12.1795; Josef *9.5.1802; Petr *21.5.1807

Dne 3.1.1815 uzavřel sňatek František Klíma (*28.4.1790), syn zemřelého mlynáře Josefa Klímy s Apolenou, dcerou šenkýře Jana Kubra z Liboce č.p. 36. Tím se stává František Klíma mlynářem na ruzyňském mlýně. Spolu s Apolenou měli tyto děti: Josef *22.12.1816; Matěj *24.2.1819; Jan *13.3.1821; Marie *9.8.1826; Barbora *26.10.1828

Dalším pokračovatelem řemesla byl syn Františka Klímy Josef (*22.12.1816) Klíma, mlynář. Oženil se s Otylií Zajíčkovou, dcerou mlynáře z Měňan. Jejich děti byly: Josef *1.5.1845; František *14.7.1846; Marie *28.9.1848; Antonín *17.1.1850; Matěj *17.9.1851; Antonín *8.6.1853; Matěj *6.3.1856 ; Všichni čtyři poslední synové však záhy po porodu zemřeli.

Posledním zjištěným nástupcem mlynářským byl prvorozený syn Josef *1.5.1845 Vzal si za ženu  Albínu Fuksovou z Nebušic a měl s ní tři děti: Albínu *6.6.1890; Annu *14.1.1892 a Ladislava *27.5.1893. Jestli se Ladislav stal mlynářem na tomto zvláštním a bohužel již zaniklém místě by mohly prozradit mladší matriky, které jsou však zatím veřejně nepřístupné.

Posledním známým majitelem v roce 1930 byl Josef Živnůstka [zdroj].

Zanedlouho potom, někdy po roce 1938 byl mlýn stržen. Podle pana †Antonína Mareše to bylo hlavně proto, že se již nefunkční mlýn stal útočištěm různých podivných a nebezpečných existencí. Jeho rozvaliny byly zasypány, aby se opět objevily na božím světle v roce 2009 v rámci představebního archeologického průzkumu. Poté už zmizely v nenávratnu, aby ustoupily nové stavbě.

 

 
Obraz mlýna od neznámého autora, nedatováno, [zdroj]. 
Na fotografii je dobře patrná cesta, která vedla podél koryta náhonu  přibližně stejně jako Jinočanská směrem k dnešní Ruzyňské. V místě, kde Jinočanská navazuje na Ruzyňskou tam, kde je kříž s plechovým Kristem, se vody náhonu vlévaly zpět do koryta potoka. Srovnej stejný pohled v roce 2016.  Foto z knihy cyklu Zmizelá Praha.
Pohled na mlýn v roce 1912 [AHMP]
Kresba neznámého autora, nedatováno [Mareš].
Kresba neznámého autora, nedatováno, [zdroj]
Toto jsou zbytky ruzyňského mlýna odkryté na podzim roku 2009 v rámci archeologického průzkumu před zahájením stavby objektu, který je dnes přesně v místě kde mlýn stával.
Ruzyňský mlýn 2009. Dochovalo se pravé sklepní zamřížované okno vedle vchodu. Levé okno je patrné na fotografii a vyobrazeních. Za louží, která zde vznikla ve výkopu je pod navážkou  patrné kamenné zdivo náhonu.
Ruzyňský mlýn 2009. Vchod do mlýna s  částečně dochovanou dlažbou.
2011 - výstavba po průzkumu 
2016 - pohled ze stejného místa jako na této fotografii

Mlynáři a jejich potomci

 

7.2.1775; ženich Václav Nejtek, mlynář z Roztok, vdovec, nevěsta Anna Klímová

František *26.2.1781; otec Václav Nejtek mlynář [molitor], matka Anna (Klímová).

František *28.4.1790; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva rozená Kejhová

Josef *28.3.1792; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva rozená Kejhová

Jan *29.12.1793; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva rozená Kejhová

Tomáš *22.12.1795; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva dcera Jana Kejhy šenkýře ze Stodůlek a matky Kateřiny

Josef *9.5.1802; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva rozená Kejhová ze Stodůlek

Petr *21.5.1807; otec Josef Klíma, mlynář matka Eva rozená Kejhová ze Stodůlek

Liboc č. 36; ∞3.1.1815; ženich František, pozůstalý vlastní syn po Josefu Klímovi mistru mlymářském, věk 24 let; nevěsta Apolena, vlastní dcera Jana Kubra, šenkýře z Liboce věk 31 let. 

Josef *22.12.1816; otec František Klíma, mlynář ruzyňský, matka Apolena rozená Kubrová z Ruzyně N. 36 [ má být z Liboce N. 36]

Matěj *24.2.1819; otec František Klíma, mlynář ruzyňský, matka Apolena, dcera †Jana Kubra, šenkýře z Liboce a matky Apoleny

Jan *13.3.1821; otec František Klíma, mlynář ruzyňský, matka Apolena, dcera †Jana Kubra, šenkýře z Liboce a matky Apoleny

Marie *9.8.1826; otec František Klíma, mlynář , syn Josefa Klímy a Evy rozené Kejha,  matka Apolena, dcera †Jana Kubra, šenkýře z Liboce 36 a matky Apoleny Palmové

Barbora *26.10.1828; otec František Klíma, mlynář , syn Josefa Klímy a Evy rozené Kejha,  matka Apolena, dcera †Jana Kubra, šenkýře z Liboce 36 a matky Apoleny Palmové

Josef *1.5.1845; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

František *14.7.1846; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Marie *28.9.1848 ; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Antonín *17.1.1850 ; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Matěj *17.9.1851 ; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Antonín *8.6.1853 ; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Matěj *6.3.1856 ; otec Josef Klíma, mlynář, syn Frnatiška Klímy a matka Apolonie rozené Kubrové; matka Otylie Zajíčková dcera po †Jiřím Zajíčkovi, mlynáři z Měňan

Albína *6.6.1890; otec Josef Klíma, mlynář syn Josefa Klímy, mlynáře a Otylie rozené Zajíčkové; matka Albína Fuksová dcera Václava Fukse, rolníka v Nebušicích

Anna *14.1.1892; otec Josef Klíma, mlynář syn Josefa Klímy, mlynáře a Otylie rozené Zajíčkové; matka Albína Fuksová dcera Václava Fukse, rolníka v Nebušicích

Ladislav *27.5.1893; otec Josef Klíma, mlynář syn Josefa Klímy, mlynáře a Otylie rozené Zajíčkové; matka Albína Fuksová dcera Václava Fukse, rolníka v Nebušicích