Č. p. 73 Ruzyně

bchodní dům U Šmídů

 Na rohu Mladotické a bývalé Ruzyňské, byl obchodní dům pana  L. Šmída. Je to už sice na katastru Ruzyně, ale obchod sloužil jak libockým, tak ruzyňským sousedům. Pan Petr Šmíd, potomek, mi vše upřesnil: Dovolte pár detailů ke kapitole zaniklé obchůdky. Já jsem pravnukem pana Františka Šmída, který vystavěl a provozoval „obchodní dům“ na křížení ulic Ruzyňská / Mladotická 73/2. Takže ten dům provozoval František se svými syny, než mu to znárodnili. K našemu domu tak máte chybně uvedeného Ladislava, má tam být správně uveden František Šmíd. Ladislav byl jeho nejmladší syn. Dále se zmiňujete o paní Šmídové v kasárnách. To byla moje babička, která pracovala v Armě a tuším děda, její manžel jí tam pomáhal a tuším i topil. Taktéž bydlela v našem výše uvedeném domě č.p. 73/2 a byla manželkou Václava, prostředního syna Františka Šmída. On měl tři syny. Nejmladší byl  František, prostřední Václav a nemladší Ladislav. Nevím to nyní jistě, ale tuším, že jak pradědovi znárodnili krám, tak babička si našla práci v kasárnách.

Dodejme, že pan František Šmíd provozoval nejdříve  svůj obchod  v Drnovské ulici č.p. 22

 
  

Ruzyně č.p. 22, kde vedle hospody p. Jurise byl první obchod pana Františka Šmída [Mareš]

Pan František Šmíd

František Šmíd vpravo na zemi, jako kupecký učeň v roce 1891. V tu dobu mu bylo 14 let (*7.12.1877). Učil se na Smíchově asi u firmy Bejček.

Toto je již obchod v č.p. 73. Jak je vidět, bývala zde i benzínka a u pana  Šmída se dalo koupit v podstatě vše. Od potravin přes drogistické zboží, stavebniny až po uhlí a dřívi. A to vše ve velkém i malém.  

Firma Šmíd vlastnila dokonce i nákladní automobil

František Šmíd vpravo ve svém obchodě cca 1929. Vedle něj je jeho prvorozený syn František, který zde provozoval obchod s uhlím a dřívím.

Obchodní dům č.p.73 na pohlednici vlevo nahoře.

Už znárodněný obchod. Podle znaku na vývěsním štítu to znárodnilo družstvo "Pramen".

A ještě jednou po znárodnění

Historické fografie © Petr Šmíd

...v roce 2010