Věnováno památce Vlaďky Tomanové

ážení příznivci a přátelé  Liboce,

chceme Vás potěšit procházkou do minulosti naší obce. Děláme to proto, protože si vážíme toho, co zde naši předci vybudovali a nechceme se chovat k jejich odkazu macešsky a necitlivě tak, jak se dělo v minulých letech a děje se dosud.

Stránky tvoří pár nadšenců z Liboce, kteří se nebrání jakékoliv spolupráci s Vámi. Uvítáme každé historické materiály, fotografie, výstřižky apod; které bychom zde mohli publikovat. Postačí vložit zprávu, fotku apod. v redakčním systému nebo to poslat e mailem .

Nevyhazujte, prosíme, tyto věci. Mohou dále sloužit v archivech!


A jak to funguje? Na mapě z roku 1938, nebo 1840, nebo mapě současné si nejděte to, o čem chcete získat informace a klikněte na to. Pro snazší vyhledávání jsou objekty o kterých máme nějaké zajímavosti označeny červeně. Další možnost je využít Seznam objektů, nebo něco z nabídky levého navigačního sloupce. Pro mapu z roku 1938 byla použita mapa z portálu Městské knihovny a pro mapu z roku 1840 jsme použili mapu z Císařských povinných otisků stabilního katastru (Josefský katastr) z portálu Národního archivu. Tato mapa je jemně podsvícena současným pohledem z ptačí perspektivy, takže lze srovnávat, jak se Liboc změnila za oněch 160 let.
Musíte nám prominout, že jednotlivé listy mapy na sebe přesně nenavazují, ale lépe to neumíme.
Protože Google svými stálými "inovacemi" v podstatě znehodnotil naší práci zejména v nefunkčních odkazech na fotografie, rozhodl jsem se celé stránky předělat v rámci tohoto mého nového projektu "Periferie Prahy" a opustit původní stránky které byly právě na platformě Google.  Další výhodou je i to, že můj server má neomezený prostor, takže nejsme limitováni žádnými omezeními, jak to činí Google.

Příjemné chvíle nad těmito stránkami Vám přejí

autoři stránek
Vladimíra Tomanová a Jarda Šerák

Bohužel nás Vlaďka Tomanová dne 15.11.2015 navždy opustila. Proto jsem se rozhodl stránky o Liboci, kterou tak milovala, věnovat právě jí.     

Další smutná zpráva mě zastihla včera 30. 5.2019 od pana Martina Nehasila, který mi sdělil, že dne 24. května 2019 zemřel ve věku 83 let pan ing. Bohumil Nehasil. Jeho fotky ze staré a zmizelé Liboce a Ruzyně s velkou dokumentační hodnotou jsou páteří celého pojednání o libocké a ruzyňské historii. Jen díky panu Nehasilovi si můžeme prohlédnout jak vypadaly dříve třeba ulice Pavlovská a Litovická, jak vypadala ruzyňská hospoda "Na Nové" nebo kde stávala původně kaplička v Libocké ulici. S panem Nehasilem odcházejí i jeho vzpomínky a dávno zapomenutá fakta, kterými své fotografie dokresloval. Když jeho fotografie budete pro své potěšení prohlížet, zavzpomínejte, kdo je pro vás zhotovil.

Čest památce pana ing. Bohumila Nehasila!

 

****

V případě, že se Vám nějaké údaje, materiály nelíbí, protože se dotýkají Vaší osoby či rodiny, nebo se domníváte, že jsme někde porušili autorská práva, neprodleně mi tuto skutečnost, prosím, sdělte abychom vše dali do náležitého pořádku.

Jaroslav Šerák

Správce stránek