Zkratky, podklady a zdroje

   

tránka, kde naleznete údaje o tom, kde jsme čerpali informace, kdo nám je poskytl a kdo nám dovolil jejich zveřejnění. Hlavní přispěvatel byl, bohužel již zesnulý, pan †Antonín Mareš, který nám laskavě dovolil zveřejnění mnoha dokumentů z pozůstalosti jeho otce †JUC. Antonína Mareše. Dík patří nejen jemu, ale i mnohým dalším. †Vlaďce Tomanové, Bohumilu Nehasilovi, Eduardu Adamcovi,  Haně Přijalové, Tereze Kopecké, Aleně Švarcové, Stanislavu Vohankovi, velkému znalci Liboce † akademickému malíři Janu Herinkovi, který tak poutavě vyprávěl na stránkách časopisu Břevnovan a řadě dalších obdivovatelů libocké historie.   

     
Název zdroje, jméno přispěvatele, podkladu Zkratka Poznámka
Archiv hlavního města Prahy

[AHMP]

 
Pozůstalost pana †JUC. Antonína Mareše, s přispěním jeho syna †Antonína Mareše.

[Mareš]

 
Z archivu, který měla Vlaďka Tomanová nebo je získala od známých

[VTom]

 
Z archivu Jaroslav Šeráka

[JŠe]

 
Neznámý původ

[Nezn]

 
     
     
http://agentura-v.cz/praha/historicke_fotky/index.html